Kommentar

Tegning: Niels Thomsen Löfven og morfar

Historisk set er lande gået til grunde via krige, revolutioner eller naturkatastrofer. Men i vor tid kan borgerne faktisk selv beslutte, hvorvidt deres eget land skal forvandles til en religiøs højborg eller om det skal fortsætte som et demokratisk og frit land.

Og det er naturligvis Sverige, der har startet denne her trend.

For halvdelen af indbyggerne i dette store land vil så gerne nedlægge svensk kultur, værdier og demokrati. Og den anden halvdel vil så gerne bevare sin svenske kultur, værdier og demokrati.

Den førstnævnte gruppe kæmper fanatisk for at virkeliggøre drømmen om et multikulturelt Sverige, hvor alle i verden naturligvis har ret til at bo i Sverige – og også har ret til evigt at blive forsørget af svenske skatteydere. Den mener også, at alle, uanset etnicitet, naturligvis kan kalde sig svenskere. 

ANNONSE

For her kommer det globale, humanistiske syn foran noget så kedeligt som en nationalstat. 

Den anden gruppe mener, at flygtningeproblemer skal løses på det sted, hvor de er opstået. Altså i de lande, som har problemer. For man løser ikke et problem ved at eksportere det til eksempelvis Sverige, som så bliver fattigere – og derfor i fremtiden måske ikke længere kan bidrage med hjælp til disse udsatte lande. Tillige mener denne gruppe, at verdens globale problemer ikke løses, fordi man omdanner Sverige til et muslimsk land. Snarere omvendt.

For hos dem er det livet om at kæmpe for deres gamle, nordiske land – og demokrati.

Altså to modsætninger, der står skarpt op mod hinanden. De såkaldte humanister har den fordel, at den svenske ”elite” inklusive statsministeren, hans regering og især de kvindelige feminister ekstremt ønsker at tiltrække enlige, muslimske mænd, der qua deres såkaldte religion ser ned på alle kvinder. Men det faktum betyder åbenbart intet for disse svenske globalister?

De nationale svenskere ønsker omvendt ikke at se deres gamle land omdannet til et muslimsk. For de har nu i mange år passivt set, at Sverige er forvandlet til et land, der i kriminalitet, overfald og drab nu ligger i toppen af verdens mest voldelige lande.

Den øvrige verden er dybt bekymret over udviklingen i Sverige. Men også bekymret over det kommende valg. Så meget, at den har besluttet at sende neutrale valgobservatører til Sverige. Et tiltag, der historisk set aldrig før er sket i et europæisk land. 

For bare ti år siden var der ingen, der kunne drømme om, at et nordisk land kunne forvandles til et arabisk.

Men der er åbenbart mange drømmere i Sverige. 

 

ANNONSE

Mest læst

Dumhedens triumf