Kommentar

APEC-topmøde i Vladivostok 8 sept. 2012. Vladimir Putin hilser udenrigsminister Hillary Clinton velkommen.

1. Alle ved, at Trump er en katastrofe for USA og verden, at han ikke alene er en korrupt og inkompetent løgnhals, men at han desuden er i lommen på Putin, som har kompromitterende materiale på ham, og at tumpen Trump kun blev valgt til præsident ved valget i 2016, fordi russerne i det skjulte manipulerede og ”stjal” valget fra den retmæssige, ukorrupte og sandfærdige demokratiske kandidat, Hillary Clinton. 

2. Alle ved også, at løkken længe har strammet om Trumps hals, at det kun er et spørgsmål om tid, før man finder den rygende pistol, og at ”murene er ved at lukke sig” om Trump. Hvad det er for mure, står noget uklart, men det er formentlig fængselsmure.

3. Når alt dette er så sikkert som amen i kirken, skyldes det, at seriøse og sandfærdige medier allerede i januar 2017 kunne offentliggøre et dossier, der indeholdt fældende oplysninger om Trumps eskapader i Moskva og hans og hans håndgangne mænds hemmelige kontakter til højtstående repræsentanter for Kreml. Det såkaldte Trump-dossier bygger på oplysninger fra russiske kilder, og dokumenterer i detaljer Trumps lyssky affærer og ”collusion” med russerne. Oplysningerne var så troværdige, at de amerikanske myndigheder under Obama i sommeren 2016 brugte dem til at opnå dommerkendelser til overvågning af en af hovedpersonerne i Trump-kredsen, Carter Page, som dossieret udpeger som russisk agent. En anden af Trumps mænd, Michael Flynn, har over for FBI tilstået at have løjet om en samtale, han havde med Ruslands ambassadør i Washington. Flynn måtte forlade sin post som Trumps rådgiver.

ANNONSE

4. Et af de meget tunge beviser for, at Trump have noget at skjule, er, hans fyring i maj 2017 af direktøren for FBI, James Comey –  chefen for den tjeneste, der var i gang med at undersøge Trump og hans mænds skjulte forbindelser til Kreml. At forhindre en forbrydelses opklaring kaldes ”obstruction of justice” og er i sig selv en alvorlig forbrydelse.

5. Hvor alvorligt myndighederne ser på Trumps ”collusion” med Kreml, fremgår af følgende: Adskillige kongresudvalg har på grundlag af hidtil hemmeligholdte dokumenter og talrige vidner længe undersøgt Trump-dossierets og mediernes påstande om ”collusion”. Desuden blev der i maj 2017 af Justitsministeriet udpeget en særlig undersøger, Robert Mueller, som har vidtgående beføjelser, og som ved hjælp af en stor stab af erfarne anklagere skal finde beviser på Trumps forbrydelse. Mueller har sigtet 13 russiske statsborgere for at have søgt præsidentvalget påvirket. Han har også sigtet den tidligere leder af Trumps valgkampagne, Paul Manafort, hvis sag foregår netop nu. En dame af det lettere kavaleri er også blevet afhørt og har ifølge en journalist måske oplysninger, som forhåbentlig kan fælde Trump. Løkken om Trumps hals strammes uafladeligt.

6. USA er et demokrati og en retsstat. Det første kom til udfoldelse ved valget af Trump. Ingen har kunnet påvise, at russisk ”hacking” eller indblanding flyttede en eneste stemme. I en retsstat er det domstole, der på grundlag af seriøst bevismateriale afgør skyldspørgsmål – ikke medierne. Det er ikke lykkedes de mange undersøgelsesudvalg at finde noget som helst, der tyder på – endsige beviser – at Trump har (haft) en hemmelig forståelse med Kreml eller har begået nogen forbrydelse forud for eller i forbindelse med valget – eller i sin embedsførelse efter valget. Han har hverken gjort sig skyldig i ”collusion” eller ”obstruction of justice”. USA’s præsident har ret til at fyre højtstående embedsmænd som f.eks. direktøren for FBI.

7. De forskellige kongresudvalg, der har undersøgt sagerne, og Justitsministeriets Generalinspektør har derimod fundet og under stor modstand fra FBI og Justitsministeriet offentliggjort et omfattende og stærkt belastende fortroligt materiale vedr. FBI´s og CIA´s adfærd i Ruslandsundersøgelsen. Det såkaldte Trump-dossier, som er hele undersøgelsens udgangs- og omdrejningspunkt, består af rygter og forlydender, som hverken er verificerede eller verificerbare. De blev i sommeren 2016 leveret af en afdanket britisk spion, Christopher Steele, og bearbejdet af en journalist, Glenn Simpson, hvis firma – Fusion GPS – specialiserer sig i at grave snavs op på bestilling. En højtstående embedsmand i Justitsministeriet, Bruce Ohr, hvis kone var ansat i firmaet, var særdeles aktiv i hele denne affære. Det hele blev betalt af Hillary Clintons kampagnebudget og af hendes partis ledelse, DNC. Steele lod snavset tilflyde FBI og udvalgte medier. FBI brugte derpå med Justitsministeriets billigelse de uverificerede forlydender til bl.a. at overvåge Carter Page, der var en perifer person i Trumps kampagne, som aldrig havde mødt Trump, og som ikke var russisk agent. Page er aldrig blevet sigtet og derfor heller ikke straffet for russisk agentvirksomhed. General Flynn er heller ikke blevet sigtet; det er ikke ulovligt for amerikanske statsborgere at tale med russere, heller ikke med en russisk ambassadør, selv om medierne har skabt et sådant billede.

8. Den fyrede FBI-direktør, James Comey, er en hovedperson i hele affæren. Han blev fyret på henstilling af Justitsministeriet for en lang række brud på regler for embedsførelse. Han lod i 2016 Hillary Clinton slippe for at stå til regnskab for en række alvorlige lovovertrædelser – bl.a. opbevaring af fortrolige oplysninger på en privat server og ødelæggelse af bevismateriale (obstruction of justice) – ved på forhånd at frikende hende og før vidner var afhørt.

Comey førte præsidenten bag lyset ved at fortie FBI´s undersøgelse på grundlag af Hillary Clintons beskidte ”dossier”. Comey tilegnede sig fortrolige dokumenter fra FBI om angivelige samtaler med Trump, som han derpå via en ven lod tilflyde medierne. Comeys hensigt var at skabe det indtryk, at Trump havde gjort sig skyld i ”obstruction of justice” og at få udpeget en særlig undersøger. Manøvren lykkedes takket være mediernes hysteri, og Comeys mangeårige ven Robert Mueller blev derpå udnævnt.

9. Mueller har fået fængslet og sigtet Trumps kampagneleder Paul Manafort for skattesnyd og andre økonomiske sager, som ligger flere år forud for hans arbejde for Trump, og som intet har at gøre med Trumps eller Trump-kampagnens påståede ”collusion” med Kreml. Trump selv har erklæret sig rede til at besvare skriftlige spørgsmål fra Mueller vedrørende påstanden.

10. De store skurke i hele hysteriet er de hemmelige tjenester, det demokratiske parti og de useriøse medier. FBI og CIA må ledes af ubegribeligt inkompetente personer, siden de råt har slugt Steeles skidtbunke (”dossieret”) og lagt den til grund for FBI´s Ruslandsundersøgelse. De skjulte over for en særdomstol den kendsgerning, at det hele var betalt af Hillary Clinton.
Uden mediernes hylekor af forargede, ukritiske og ensrettede ”journalister” og ”eksperter” ville det ikke have været muligt at holde hysteriet i det høje gear så længe, som tilfældet har været. Det har været beskæmmende at iagttage medierne som primitive propagandaorganer. Det demokratiske parti har opført sig uansvarligt med paroler om ”kamp i gaderne” og afsættelse af Trump. 

Heltene har været og er de seriøse journalister, eksperter og politikere, som har holdt hovedet koldt. De danske medier har i det store og hele blot gentaget de amerikanske propagandamediers påstande og synes ikke at kende eller at interessere sig for det seriøse segment i USA´s offentlige mening.

P.S. Ovenstående er ikke et forsvar for Trump eller hans politik. Jeg er helt på det rene med de mere tvivlsomme sider af hans personlighed. Der er tale om en tilbagevisning af de udokumenterede og absurde påstande om Ruslands rolle i valget af Trump. Og der er især tale om en kritik af amerikanske og danske mediers ensidighed, ukritiske viderekolportering af disse påstande og manglende information af offentligheden om alt det, der ikke passer ind i den enfoldige fabel om Trump som Putins nikkedukke. Oplysningerne om de hemmelige tjenesters skjulte rolle og Clinton-partiets forsøg på at påvirke valget i 2016 ved at betale for russisk desinformation er ukendte for de fleste danskere.  Det skyldes danske mediers fortielse af disse kendsgerninger.

 

ANNONSE