Kunstbilde

Nikolai Astrup (1880-1928)
Olje på papir oppklebet på trefiberplate, 89 x 105 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Nikolai Astrup var elev av Harriet Backer 1899–1901 og neste år av Christian Krohg i Paris. Bortsett fra noen få korte utenlandsopphold bodde han fra 1905 på sin gård i Jølster i Sogn og Fjordane. De fleste av hans motiver er hentet derfra.

Det var en gang en tradisjon her i Norden å brenne et stort bål på St. Hansaften (også kalt Jonsok) den 23, juni, dagen før selve St. Hansdagen den 24. juni. Nuomstunder kolliderer tradisjonen ofte med brannforskrifter, så det tryggeste er nok oftest å avstå fra St.Hans-bål der det ikke er tilrådelig. Men på Astrups bilde ser det ut til å være vann lett tilgjengelig, om varmen skulle finne på å spre seg.

ANNONSE

Læs også

Læs også