Kunstbilde

El Greco (1541-1614)
Olje på lerret, 99,7 x 78 cm, Prado, Madrid

Det er antatt at dette bildet stammer fra el Grecos verksted i Toledo, der mesteren hadde det overordnede ansvar, men ellers overlot grovarbeidet til sine læresvenner.

Apostelen Johannes er fremstilt i tråd med tradisjonen, en ung skjeggløs mann med rød kappe og grønn kjortel. I følge beretningen i Den gylne legende, samlet en gang på 1200-tallet, skal apostelen en gang ha blitt tvunget til å tømme et giftbeger for å bevise at det han forkynte var sannheten. Han besto prøven, og det gjenspeiles i det beger han holder, hvor den lille dragen symboliserer giften. Motivet forekommer ofte i bildekunsten som en identifiserende attributt for apostelen Johannes, som i følge tradisjonen er forfatter av ett av evangeliene, tre av brevene og den avsluttende åpenbaring i Det nye testamente.

Tomas Luis de Victoria (1548-1611) – Motett: O magnum mysterium (utgitt 1572), ved The Sixteen under ledelse av Henry Christophers.

O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Iesum Christum.
Alleluia!

O store mysterium
og beundringsverdige sakrament
at dyrene fikk se den nyfødte Herre
liggende i krybben
Velsignede Jomfru, hvis indre
var verdig til å bære
Herren Jesus Kristus.
Halleluja.

Referansen er her til fødselsberetningen i evangeliet etter Lukas, der krybben er uttrykkelig nevnt. Evangelieteksten sier imidlertid intet om okse eller asen, det finner man bare i senere bildefremstillinger, der asenet symboliserer jødene og oksen de øvrige folkeslag.

ANNONSE

Læs også

Læs også