Nyt

Før hed det: Fremtiden sidder på skolebænken. Foto: NRK-illustration.

En kort melding på SVTs tekst-TV lader os skimte Sveriges fremtid. Det gælder skoleresultaterne. Syv ud af ti ungdomsskoleelever i Bergsjön i Göteborg gik ud af skolen uden at kvalificere sig til gymnasiet.

Lakonisk hedder det: Mønsteret er det samme i mange af de områder, som klassificeres som “udsatte”. Der er 23 sådanne “områder”, i praksis er de et ikke-Sverige indenfor Sverige. Hvis man stadig kan snakke om et Sverige. Grænserne er i praksis ophævede. Hvilket leder til et interessant spørgsmål: På hvilket tidspunkt ophører en nation med at være en nation? Et kriterium for de jure-godkendelse af nye stater er kontrol med grænserne.

Det er en af grundene til, at Palæstina ikke bliver godkendt, selv af palæstinenser-venlige stater.

Men Schengen har ført til, at medlemmerne har mistet kontrollen med deres grænser. Ja, Europa-parlamentet vedtog fornylig en skarp kritik af de lande, som har indført midlertidig grænsekontrol, hvor punktvis og symbolsk den end måtte være.

ANNONSE

På den måde bidrager EU til opløsning af nationalstaterne i Europa.

Man må spørge: Selv efter at de destruktive konsekvenser blev synlige, fortsætter Bruxelles med samme politik og insisterer på åbne grænser.

Nedbrydning af nationalstaten synes at være et mål, fremfor en sikring af befolkningernes interesser.

Hvor længe vil det vare, før europæerne erkender denne realitet? Den fortsatte bevægelse mod højre, i lande som Italien, Ungarn og Slovenien, tyder på, at erkendelsen slår ind hos stadig flere.

Bruxelles, Berlin, Paris og Londons svar er at stemple partierne. I realiteten er det vælgerne, de stempler.

Europæerne “opdager”, at de trues både nedenfra – af fortsat invasion – og ovenfra: fra overnationale myndigheder og deres egne regeringer, som er loyale mod Bruxelles og Berlin, ikke egne vælgere.

Sverige er Europas “sammenbrud” i destilleret form.

Svenske mediers kancellistil er udsøgt. De, som er insidere forstår, men folk på ydersiden skal helst ikke forstå rækkevidden. De skånes.

Svaga skolresultat i utsatt område
Nästan sju av tio 15-åringar i Bergsjön i Göteborg gick i fjol ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet.Mönstret är liknande i många av de områden som klassats som utsatta. Landets 23 särskilt utsatta områden präglas, enligt polisen, av bl.a. social utsatthet och hög kriminalitet.Till detta kommer även skolresultat som klassas som närmast katastrofala. I till exempel Bergsjöskolan gick 69,8procent av 15-åringarna förra året ut nian utan behörighet, att jämföra med rikssnittet på 17,5 procent, enligt engranskning som TT gjort.
ANNONSE

Mest læst