Kommentar

Jeg vil ikke se passivt til, imens fundamentet under vores frie og trygge samfund smuldrer.

Med migrationen fra de muslimske lande, følger islam; en voldelig og ureformeret lovreligion baseret på en 1400 år gammel, arabisk ørkenkultur.

Og jo flere muslimske migranter, der kommer til et land, jo mere islamisk ufred, ufrihed og undertrykkelse vil befolkningen skulle acceptere.

I Danmark er befolkningstallet steget med godt 600.000 mennesker siden 1980. Heraf er kun 6% af dansk oprindelse. 94% er af udenlandsk oprindelse.

Af de, der ikke har dansk oprindelse, har 44% oprindelse i Mellemøsten, Afrika, Pakistan og Afghanistan.

Indvandrere og efterkommere fra disse områder og lande er væsentligt overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne. De er usædvanligt dårligt integreret på vores arbejdsmarked. Og de har frem for alt medført et massivt pres på vores grundlæggende værdier.

Skulle du høre til dem, der tænker, at problemerne med tiden løser sig af sig selv, eller at indvandrere og efterkommere fra de muslimske lande vil blive gode, danske medborgere, hvis vi bare bøjer af for islam eller bruger lidt flere penge på integration, så se på udviklingen i lande som Sverige og Frankrig. Det kommer ikke til at ske.

For integration er et personligt ansvar. Man kan ikke integrere mennesker, der ikke ønsker at blive en del af værdifælleskabet. Og alt for mange muslimer ønsker ikke at være danske.

ANNONSE

De har derimod et udtalt ønske om at fastholde og udbrede deres muslimske levevis. En levevis, der bygger på en voldelig og undertrykkende lovreligion. Det bør politikerne forstå og forholde sig til.

Vi skal ikke forbyde mennesker at tænke eller tro, hvad de vil.

Men vi skal stoppe tilstrømningen af mennesker, der ønsker at omstyrte vores samfundsform. Og for at råde bod på politikernes svigt gennem årtier, må vi udvise dem, der misbruger vores velfærd og forbryder sig mod vores lovgivning.

Nye Borgerlige har tre krav til enhver, der ønsker vores støtte til at danne regering:

Et totalt asylstop
Alle udlændinge skal forsørge sig selv, retten il offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab
Udlændinge, der dømmes for kriminalitet, skal udvises konsekvent og efter første dom.

Og ja, kravene er ufravigelige.

For vi kan ikke se passivt til, imens fundamentet smuldrer under det frie og trygge samfund, som vi danskere er givet i arv, og som vi er forpligtede til at forsvare og bevare til kommende generationer.

 

 

Pernille Vermund på sin facebookside

ANNONSE