Kunstbilde

Amaldus Nielsen (1838-1932)
Olje på lerret, 120,5 x 203,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Som så mange andre norske malere fikk Amaldus Nielsen sin viktigste utdannelse hos Hans Gude (1825-1903), først i Düsseldorf 1857–59 og deretter Karlsruhe 1867–68. Amaldus Nielsen er særlig erindret for sine motiver fra Sør- og Vestlandet.

Hans etterlatte verker ble donert til Oslo kommunes kunstsamlinger, og fikk egne lokaler i den bygningen ved St. Olavs plass der også Helserådet holdt til, inngang fra hjørnet Pilestredet/Universitetsgaten Denne bygningen ble revet på 1960-tallet, og bildene finnes nå i Stenersenmuseet nedenfor Victoria terrasse i Vestre Vika.

Fra 1869 og til sin bortgang var Amaldus Nielsen bosatt i Bernerløkken, Majorstuveien 8 i Kristiania/Oslo. Huset står der fortsatt.

ANNONSE

Læs også

Læs også