Kunstbilde

Pietro Lorenzetti (c1280-1348).

Fresko i den nedre delen av Basilica di San Francesco i Assisi.

Marcus 15, 43-47 (DNB 1930)

Og da det alt var blitt aften – det var beredelses-dagen, det er dagen før sabbaten – kom Josef av Arimatea, en høit aktet rådsherre, som også ventet på Guds rike, og han vågde sig til å gå inn til Pilatus og be om Jesu legeme. Men Pilatus undret sig om han alt skulde være død, og han kalte høvedsmannen for sig og spurte ham om det var lenge siden han døde; og da han hadde fått det å vite av høvedsmannen, gav han liket til Josef. Og Josef kjøpte fint linklæde og tok ham ned og svøpte ham i linklædet og la ham i en grav som var uthugget i klippen, og veltet en sten for døren til graven. Men Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han blev lagt.

Man skulle kunne anta at de to gråkledde herrer skal forestille Josef av Arimatea og Nikodemus (bare nevnt i Johannes-evangeliet), Jesu mor som tar den siste avskjed med sin sønn, de tre kvinner som nevnes spesielt hos Marcus av dem som så korsfestelsen på avstand, Maria Magdalena, Maria, mor til Jacob den yngre og Joses, og Salome (som bare er nevnt hos Marcus). Det er ikke så enkelt å si hvem som er hvem av dem. Helt til høyre en skjeggløs ung mann med glorie som vi temmelig trygt kan anta er ment å forestille apostelen Johannes.

I Bachs Matthaeus-Passion kommer følgende resitativ, Am Abend, da es kühle war, og arie, Mache, dich, mein Herze rein på dette sted i beretningen.

Dietrich Fischer-Dieskau er solist med Münchener Bachorchester i Karl Richters innspilling fra 1958. Tekstet både på tysk og engelsk.

ANNONSE

Læs også

Læs også