Kultur

Anton Stjepanovitsj Arjenskij (1861-1906): Etyde fra Fire klaverstykker op.25

Arjenskij virket som professor ved Moskva-konservatoriet i årene 1882-95. Hans best kjente elever der var Sergej Rakhmaninov og Aljeksandr Skrjabin, begge to dyktige pianister og begavede komponister. I ettertiden har deres gamle lærer blitt stående i skyggen av dem.

Rita Vaganova spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også