Kopierede/fra hoften

Næsten tre ud af ti uddannede politimænd i Sverige arbejder ikke som politimand længere. På politiskolerne er det kun lykkedes at besætte 541 af 800 pladser. De politiske partier forsøger at overstråle hinanden med løfter om forbedringer, men statistikken er brutalt ærlig: Der har ikke været så få erhvervsaktive politifolk i Sverige siden 2010. Andelen er fra 2015 sunket fra 19.600 til 13.700, og det indebærer at der bare er 70% er tilbage til at udføre et job, som bliver stadig mere krævende og stadig mere brutalt. Resten har valgt at arbejde med noget andet. Det viser en undersøgelse fra SCB som avisen «Du&Jobbet» har bestilt.

«Det viser sig godt nok, at der stadig findes en stor gruppe som kan rekrutteres, men så må både lønnen og arbejdsmiljøet blive bedre, siger Lena Nitz som er talsperson for Politiforbundet i Sverige. Hun føler, at tallene er lidt misvisende. Mange af dem som stopper gør det til trods for at de elsker politiarbejdet i sig selv», mener hun. Det hun derimod ikke siger noget om er, hvorfor politifolk stopper i hobetal, og hvad der må til for at få dem tilbage. Havde hun gjort det, ville hun antagelig være blevet anmeldt af politiledelsen for hadkriminalitet. Politifolk i det nye Sverige skal trods alt ikke beflitte sig med sandheden og den slags. Jeg var også stoppet, hvis jeg havde arbejdet under et sådant regime.

Stor mangel på politielever

Politiskolerne har ikke held med at fylde pladserne op med kompetente ansøgere, skriver «Polistidningen». Optaget til politiuddannelsen for 2018 er ovre, men det står ikke anført nogen steder: Af de 9.352 som søgte, er den store majoritet blevet skrællet væk efter indledende prøver og andre kriterier. Når man endelig nåede til den psykologiske evaluering hos dem som var tilbage, var frafaldet stort: Næsten 30% eller 711 ansøgere. Efter tre uger var der bare 541 politielever tilbage, hvoraf 31% var kvinder.

ANNONSE

Sandsynligvis har Sverige pådraget sig nøjagtig de samme problemer som Tysk politi: Etaten infiltreres af medlemmer af kriminelle arabiske klaner, der skal fungere som muldvarpe, samtidig med at islam og fremmedkulturelle politifolk skaber store spændinger omkring loyalitet og integritet, som igen tærer på sammenholdet internt i politiet. Og denne udvikling er ikke tilfældig: Udenlandske og fremmedkulturelle elementer bliver opfordret til at søge ind på politiuddannelsen, fordi etaten skal «afspejle befolkningen». (Som om en politikonstabel ikke er en politikonstabel?) Men deri ligger selve problemet: Mange migranter er ikke tyske, og har ingen respekt for tysk politi. De vil have konstabler fra «deres egne», og dumme politikere vil give dem også det. Sådan er altså politikerne i gang med at undergrave både samfundet og politiet ved at forstærke identitetspolitikken og splittelserne.

Sverige falder fra hinanden

«Du&Jobbet» har også gransket tre andre erhvervsgrupper, hvor mange vælger at stå af: Lærere, socialarbejdere og sygeplejere. Alle er de arbejdsområder af stor vigtighed når demografien ændrer sig på grund af den store indvandring. Halvparten af socialarbejderne arbejder ikke længere i faget og blandt sygeplejerne har 25% forladt jobbet, noget som svarer til rundt regnet 31.000 personer, mens omtrent 40.000 lærere har valgt at forlade klasserummene. Det vækker imidlertid ingen bekymring hos de svenske myndigheder, og Löfven forsikrer fortsat, at den moralske supermagt Sverige er på rette vej.

samtiden.nu   document.no

ANNONSE