Kunstbilde

Imre Varga (f.1923)

Stål og granitt, Raoul Wallenbergs minnepark, Budapest.

Foto: Yelkrokoyade, Wikimedia Commons.

Denne minneparken ligger rett ved den store synagogen i Dohány-gaten, jiddisch Tabakgasse (Tobakksmuget), derfor ble synagogen også omtalt som Tabaktempel. Det er Europas største synagoge, til høyre i bildet kan vi se litt av den. Den ble sterkt skadet i løpet av krigen, men er nå restaurert. Monumentet er utformet som en sørgepil, og på bladene står navnene til ungarske ofre for Ha-Schoah (Holocaust).

Det er antatt at rundt en halv million ungarske jøder ble drept i Ha-Schoah. Men den svenske diplomaten Raoul Wallenberg (1912-?) og hans medarbeidere klarte å redde unna rundt 100 000, i følge Per Anger (1913-2002), som på den tid også tjenestegjorde ved ambassaden i Budapest.

Den 13. januar 1945 var de sovjetiske styrkene i Budapest, og den 17. januar dro Raoul Wallenberg for å besøke det sovjetiske hovedkvarteret i Debrecen rett øst for Budapest. Han kom aldri tilbake. Hva som senere skjedde, har vi hittil ikke fått noen skikkelig forklaring på, hverken av sovjetiske eller de senere post-sovjetiske russiske myndigheter. Som det heter i Salme 90, 10 (Kyrkobibeln av 1917):

ANNONSE

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt; och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, likasom flöge vi bort.

ANNONSE