Kopierede/fra hoften

Fredag meddelte chefen for Facebook, Mark Zuckerberg, hvordan de nye ændringer for nyhedskanalen vil arte sig. Facebook vil gå tilbage til start, hvad angår det du ser i dit News Feed. Det skal være venner og familie, som skal være i fokus. Det er Facebook som ved, hvad der er bedst for dig, ikke de prioriteringer og valg, du selv har taget og de indstillinger du har finjusteret i dit News Feed.

NTB skriver:

I et Facebook-indlæg skriver selskabets grundlægger og topchef, Mark Zuckerberg, at de ønsker at «prioritere nyheder, som er til stole på». Han siger også, at lokalt og informativt indhold vil blive prioriteret.

– Det er for mange sensationsprægede nyheder, desinformation og polarisering i verden i dag. Sociale medier gør det mulig for folk at sprede information hurtigere end nogensinde før, og hvis vi ikke tager hånd om disse problemer, så ender vi med at forstærke dem, skriver topchefen.

Den nye rangering af «pålidelige kilder» starter næste uge. Facebook har vurderet flere måder, hvorpå man kan udvælge de mest pålidelige nyhedsnetsteder, men kom frem til, at det mest «objektive» var at spørge brugerne.

Dette er en invitation til et gigaparty for venstresidens velorganiserede kampagner på Facebook. Vi har længe set, at folk automatisk udelukkes fra Facebook, fordi folk går sammen om at «klage» over et indlæg. Fra Facebooks side foregår det rent automatisk. Ingen sidder og vurderer klagerne. Det kan vi se ud fra de indlæg, som ligger til grund for udelukkelserne. Særlig i Sverige er det gået helt over gevind. De kritiske stemmer skal fjernes.

Når man udelukkes fra Facebook, så mister man også muligheden for at benytte Messenger og dermed til at holde, hvad man nu kan kalde «normal» kontakt med venner og familie. Det er et meget effektivt våben. Og «de gode» ved at bruge det til fulde.

ANNONSE

Nu er det altså op til brugerne på Facebook at vurdere, hvilke som er «pålidelige kilder» og at rangere dem derefter. Hvad mener Facebook egentlig selv, at en «pålidelig kilde» er? Vi har selv erfaring med, at rene NTB-meldinger standses, fordi Facebooks «regler og policies» for markedsføring ikke overholdes. Hvad var der for eksempel galt med denne?

Og hvad var galt med denne? Manglede der missekatte?

Vi har i flere år måttet justere ord og billeder på Facebook for at kunne markedsføre indlæg til nye læsere. Det er både irriterende og tidskrævende. Faste læsere husker måske, at vi til sidst begyndte at illustrere voldtægtssager med kattebilleder. Automatikken i Facebooks algoritmer og billedvurderinger er nådesløs. Af og til indlagde de også en «bremse» på alle vore sager ved at begrænse antallet af visninger. Klager til Facebook fører intetsteds hen. Jeg har selv debatteret med mange af deres ansatte. Det er Facebooks automatik i klagesager, som venstresidens nettrolde benytter sig af. De organiserer klagekampagner og får folk og indlæg fjernet.

Her er Mark Zuckerbergs melding om de ændringer, som kommer i næste uge:

Zuckerberg siger hermed, at den almindelige mening til enhver tid er et mål på størst mulig pålidelighed. Men dette er uhistorisk. Dominerende opfatninger er altid blevet erstattet af andre. Det er sådan verden er kommet videre. Men Zuckie vil ikke videre. Han vil standse processen.

Omsorgen for os voksne mennesker, som er i stand til at træffe vore egne valg, er et tyndt skalkeskjul for kontrol af de såkaldte alternative nyheder. Facebook har allerede gjort det vanskeligere for os at nå ud til publikum. Ved overførelse af artikler er det umuligt at skifte billede og titel og der kræves lidt ekstra for at undgå, at der er låst tekst under billedet. Muligheden for at redigere i sagerne på Facebook er stærkt begrænset. Derudover standses indlæg i at nyde fremme på de underligste grundlag, som vi så i eksemplerne ovenfor.

Zuckerberg skriver:

Som en del af vor kontinuerlige kvalitetstjek vil vi nu spørge folk, om de er bekendt med en nyhedskilde, og hvis det er tilfældet, hvorvidt de stoler på den kilde. Idéen er, at enkelte nyhedsorganisationer kun har tillid blandt deres egne læsere og at andre har bred tillid i samfundet selv hos de, som ikke følger dem direkte.

Denne opdatering vil ikke ændre mængden af nyheder, du vil se på Facebook. Det vil kun vippe balancen mellem de nyheder, som du vil få at se, over mod kilder, som har tillid i samfundet.

Med andre ord: Ud med Breitbart og ind med CNN.

Men måske Zuckerberg forregner sig. Det er kun de mest aktive læsere, som gider vurdere nyhedskilder. Alternative nyhedskilder har meget aktive læsere som følge af, at de er lede og kede af at få serveret et politisk korrekt syn på verden i tillæg til, at mange nyheder aldrig nævnes, fordi de ikke passer ind i agendaen. Nu hvor mange har fået åbnet øjnene og erfaret, at en sag har flere sider, så ønsker de måske ikke at give slip på det igen. Hænderne i vejret alle som synes, at NRK giver den fulde og hele objektive sandhed?

Nu må vi se, hvordan Zuckerbergs nye planer vil påvirke Document. I løbet af det sidste år har mange læsere valgt at gå direkte til vores internetside, fremfor via Facebook. Vi ved, at der er mange læsere, som ikke kan fordrage Facebook, men det er fremdeles vores vigtigste vej til vækst. Vi har lært meget om, hvordan vi skal bruge Facebook til vor fordel.

Vi opfordrer alle vore læsere til at gå direkte til os. I tillæg vil vi også opfordre jer til at dele indlæggene fra netsiden på Facebook. Det er langt vanskeligere for Facebook at forhindre den slags delinger, da de deles blandt venner. Og venners posteringer er jo vældig vigtige – ifølge Zuckerberg.

ANNONSE

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte