Nyt

82 procent af de republikanske vælgere siger, at de har stor eller en del tillid til præsidentembedet, en forøgelse på 23 procent siden december 2016.  Antallet af negative er faldet fra 13 til 7 – syv – procent.

Det vil sige, at 53 procent af republikanerne havde tillid til præsidentembedet selv om præsidenten var fra det modsatte parti. Stigningen på 23 procent betyder at republikanerne omfavner deres kandidat. Trump har vundet vælgerne.

Ifølge meningsmålingen fra Morning Consult fra januar 2018 svarer hele 82 procent af Republikanske vælgere at de har ”stor” eller ”nogen” tillid til præsidentembedet.

Dette repræsenterer en stigning på 23 procentpoint fra de 59 procent, som sagde at de har ”stor” eller ”nogen” tillid til præsidentembedet i samme meningsmåling i december 2016. Dette var én måned efter Donald Trump havde vundet præsidentvalget, men én måned før at han tiltrådte embedet.

Blandt republikanerne er der endnu færre som er negative omkring præsidentembedet i januar 2018 end der var i december 2016.

Antallet af republikanere, som beskriver deres tillidsniveau som ”ingen tillid” tillid til præsidentembedet, er faldet fra 13 procent i december 2016 til syv procent i januar 2018.

På demokraternes side forholder det sig stik modsat. Her er den negative holdning til en præsident fra den anden side meget større end den var, da rollerne var byttet om.

ANNONSE

Kun 24 procent af demokraterne svarer, at de har ”stor” eller ”nogen” tillid til præsidentembedet i dag, hvilket er 30 procentpoint fra de 54 procent af demokraterne, som havde det samme tillidsniveau i december 2016, den sidste hele måned af Barack Obamas embedsperiode.

Stort set alle demokrater, som ikke længere svarer, at de har ”stor” eller ”nogen” tillid til præsidentembedet svarer nu, at deres tillidsniveau er ”ingen tillid”.

I december 2016 svarede 18 procent af demokraterne, at deres tillid til præsidentembedet var ”ingen tillid”. Et år og en måned senere i januar 2018 var det tal steget 34 procentpoint til hele 52 procent.

Men der er grund til at mærke sig, at 18 procent af demokraterne heller ikke havde tillid til Obama. I dag har 24 procent en vis eller en god del tillid til præsidenten. Det er over halvdelen, som ikke har nogen tillid overhovedet. Hele 52 procent.

USA er polariseret som aldrig før og det er demokraterne som «falder fra» og bestrider præsidentens autoritet.

En anden vigtig gruppe er de uafhængige, og her er tilliden til præsidenten bare faldet ubetydeligt, indenfor fejlprocenten.

Siden december 2016 hvor 42 procent af uafhængige havde ”stor” eller ”nogen” tillid til præsidentembedet, er det tal faldet med kun tre procentpoint til 39 procent i januar 2018. Dette er kun lige over Morning Consult’s fejlmargin på to procentpoint.

Men antallet på dem som ikke har nogen tillid overhovedet er øget fra 20 til 31 procent.

Antallet af uafhængige som svarer, at deres tillid til præsidentembedet er ”ingen tillid” er steget med 11 procentpoint, fra 20 procent i december 2016 til 31 procent i januar 2018.

Hvis Trump holder dette niveau kan det blive hårdt arbejde for demokraterne at genvinde flertallet i Kongressen.

Morning Consult Poll Shows ‘Public’s Confidence in Presidency’ Up Among Republicans, Down Among Democrats

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE