Nyt

En kreds af nordmænd har gjort det muligt at donere et eksemplar af Lars Hedegaards nys udgivne bog, ”Fragmenter af Danmarks historie 2020-2031”, til hvert medlem af den danske regering og det danske folketing.

 

De modtager bogen i dag, den 2. november.

 

Donorerne motiverer gaven med disse ord (her oversat til dansk):

 

”Dette er en bog om Danmark og Danmarks skæbne, skrevet af en dansk forfatter, som har betalt en meget høj pris for at give besked. Mange i Norge kender Hedegaards skæbne og har dyb respekt for ham og hans utrættelige arbejde gennem årene. HRS (Human Rights Service)  kender er del ressourcestærke personer, der støtter vores arbejde. De mener, at Skandinavien og Europa (Vesteuropa) lever i samme værdimæssige skæbnetid, hvis udfald er højst uvist. Det er denne grundlæggende bekymring, der ligger bag opkøbet af bogen til danske politikere. Personerne bag gaven har større tro på handlekraften hos danske politikere end norske. Derfor tror de også langt stærkere på realpolitisk handling over for islamismen fra danske politikere end norske. Sponsorerne af boggaven har dette håb: Hvis danskerne tør træffe centrale beslutninger, bliver det langt lettere for Norge og resten af Vesteuropa at følge i de samme spor.”

 

Document Forlag, der har udgivet bogen, vedlægger dette følgebrev:

 

”Kære folketingsmedlem

 

Denne bog er en gave. Vi mener, at alle repræsentanter for det danske folk burde læse den. Det er en fremtidsroman, men en fremtid der bliver til foran vore øjne.

ANNONSE

 

En del af referencerne i bogen går tilbage til 1983 og Udlændingeloven. Dengang blev Danmark sat på en kurs, og kursen er ikke lagt om. Tvært imod: Tempoet øger.

 

Hvad bliver konsekvenserne? Se, det handler bogen om.

 

Man kommer ikke uden om, at Folketinget bærer sin del af ansvaret.

 

Den 3. oktober stod Lars Løkke Rasmussen på Folketingets talerstol og sagde, at integration intet har med religion at gøre. Det var et citat, som kunde været hentet fra bogen. At det overhovedet er muligt at sige den slags anno 2017, viser noget om den særegne mentalitet, der har bestemt kursen.

 

Vi lever i historiske tider. Bogens forfatter lever med konsekvenserne af, at nytilkomne ikke respekterer ytringsfriheden, men forsøger at slå budbringeren ihjel. Lars Hedegaard lever som en fange i sit eget land, mens voldsmændene går frit omkring. Også folketingsmedlemmer er omgivet af sikkerhedstiltag.

 

Denne defensive indstilling indebærer en gradvis opgivelse af friheden. Bogen fortæller, hvad der bliver resultatet, hvis den nuværende politik fortsætter.

 

Med venlig hilsen

 

Document Forlag

ANNONSE