Kunstbilde

Wilhelm Peters (1851-1935)
Olje på lerret, 134,8 x 90,2 cm, Oslo Museum

Noen av oss erindrer kanskje fremdeles denne gamle bindingsverkbygningen med svalganger rundt gårdsplassen, reist ca. 1760 med senere tilbygg. Her fant man blant annet blikkenslager Elias Lasnik (1887-1942), Kathe Rita Lasniks (1927-1942) far. Bygningen var besluttet fredet allerede i 1927, men ble sterkt brannskadd i 1988. og restene ble revet.

Noe lignende skjedde tidligere med Peckelgården fra 1700-tallet i Pilestredet 18. Fredet, men totalskadd av brann i 1974 og revet i 1975.

ANNONSE