Nyt

Mand redder kvinde – kvinde redder mand. En så selvfølgelig tanke, at den ikke engang tænkes, når der er behov for hjælp. Det sker som ren rygmarvsrefleks. Men ikke hvis du er muslim. 

Det norske blad for Forsvarets Forum skriver 19.9.2017 om den indstilling blandt muslimske rekrutter, der er en demonstration på, at a) islam er inkompatibel med vestlige værdier og b) integrationen for mange muslimers vedkommende står i stampe (altså intet særligt nyt, men alligevel…). Det er så her man må tjekke sin kalender og årstallet én gang til, efter at have læst artiklens indledning:

På rekrutskolen i Madla har muslimske rekrutter vægret sig ved at røre ved medsoldater af modsat køn. Temaet er dukket op under udøvelse af førstehjælpsdrill.

Her lægges en mentalitet for dagen, som går på tværs af grundlæggende, humane principper.

I Forsvaret bliver man ofte stuvet sammen i forskellige situationer. Hvordan løser man f.eks. dette under transport? Sidder pigerne i den ene side af lastflyet og drengen på den anden? Forsvaret er næppe tjent med at bruge tid på at håndtere sådanne holdninger. Artiklens næste afsnit egner sig heller ikke til at få blodtrykket ned:

ANNONSE

– Det har også været diskuteret før, men problemet er blevet løst ved samtaler med den enkelte. Nu bad vi de centrale myndigheder om en principiel afklaring, siger næstkommanderende ved (norske)  KNM Harald Haarfagre – kommandørkaptajn Trygve Jensen.

Rekruttene det drejer sig om, er ca. 20 år gamle, og sandsynligheden for, at de er født og opvokset i Norge som såkaldte anden- eller til og med tredjegenerations indvandrere er stor. Her må man altså som voksen og kampdygtig have helt elementære holdninger til det at redde liv ind med teske – ført ved hånden af en befaliningsmand. Burde det ikke være en oplagt opdragerrolle for forældrene? Feltimamen løber derefter åbne døre ind med Koranen i hånden:

Feltimam Najeeb ur Rehman Naz påpeger, at Koranen understreger vigtigheden af at redde menneskeliv, det at redde et liv anses for at redde menneskeheden.

– Soldater har et særlig behov for at kunne redde liv. Da må de også være trænet i det, siger major Najeeb Naz.

En imam som tidligere i år – ikke overraskende – støtter op om tvangsægteskab.

Oberstløjtnant Lena Kvarving udtaler sig om mangfoldighed og ligestilling i forsvaret:

Forsvaret er åbent for mangfoldighed, også religiøst, og alle skal have mulighed for at gennemføre en fuldgod soldateruddannelse, siger oberstløjtnant Lena Kvarving.

Hun arbejder med ligestilling og mangfoldighed i den norske Forsvarsstab.

– Er der imidlertid nogen, som ser, at værnepligten og dens indhold går på tværs af egen overbevisning, bør dette afklares før uddannelsens start.

Skal muslimer have en slags «udvidet reservationsret» når det gælder om at forsvare Norge og landets befolkning?

forsvaretsforum.no

ANNONSE

2 svar til “Muslimer vægrer sig ved at give livreddende førstehjælp”

  1. Karsten S siger:

    Jeg er ikke tryg ved muslimer i forsvaret overhovedet. Slet ikke hvis de får våben i hånden.

  2. Morten Dreyer siger:

    I London har muslimsk udnævnte politibetjente fået fritagelse for at hjælpe jøder.
    Tilkaldes hjælp, er der ikke hjælp, hvis politibetjenten er muslim og offeret jøde….