Mellemspil

Aleksandr Nikolajevitsj Skrjabin (1871-1915) var ikke bare en av de fremste komponister i tiden rundt forrige århundreskiftet, han var også en fremragende pianist. Her fremfører han sine To poemer, op. 32 på en Hupfeld Phonola i 1908.

Det er ikke tale om et akustisk opptak, men en variant av pianola, som var i bruk inntil den akustiske opptaksteknikken (Edisons fonograf fra 1877 var den første spede begynnelse ) etter hvert ble forbedret.

Meget enkelt sagt ble et avtrykk av pianistens fremførelse lagret på en papir-rull, som senere kunne avspilles på den samme type instrument. En moderne analogi er MIDI-filer, der en utførelse på et spesial-tastatur kan lagres som en datafil, og avspilles på en syntethizer med MIDI-muligheter.

ANNONSE

For sammenligningens skyld – her spiller Valentina Lisitsa både op. 32 og mere til.

ANNONSE

Mest læst