Doc-TV

Ett spørsmål melder seg når man betrakter kampanjen for stridsvogner og Sveriges konflikt med Tyrkia og nå hele den muslimske verden: Våre ledere viser et ufattelig mot når det gjelder å forsvare Ukraina. De tømmer våre egne lagre for å kunne la Ukraina forsvare landet sitt. Samtidig viser de en ufattelig svakhet overfor islam. Her er det noe som ikke stemmer.

Det springende punkt er det samme som konservative i USA er opptatt av: Hvorfor er det om å gjøre å forsvare Ukrainas grenser, men ikke USAs?

Det gjelder de fysiske grensene. Vi tømmer våre lagre for ammunisjon. Vi gir statsborgerskap til 40.000 i året. De som skulle vært uttransportert, blir det ikke. Vi tar ikke vår egen sikkerhet alvorlig, til tross for 25. juni.

Hva skal til for at myndighetene våkner? Dramatiske begivenheter – massakrer ser ikke ut til å hjelpe.

Nå har ulema antent en brann mot Sverige og Nederland. Kommer andre europeiske land til å stå solidariske med dem i forsvar for ytringsfriheten?

Vi vet svaret.

 

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

ANNONSE

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte