Nyt

Et argument som ofte bliver brugt som argument for masse­indvandringen er, at Europa har behov for arbejdskraft på grund af det lave antal børne­fødsler. Denne opfattelse støder imidlertid gang på gang mod virkeligheden.

Tyskland er Europas økonomiske motor og har et lavt antal barne­fødsler. Ikke desto mindre er der 2,5 millioner arbejdsløse i Tyskland.

Nu viser ny statistik, at en stor del af dem har indvandrerbaggrund, skriver Die Welt.

Blandt de arbejdsløse har indvandrere og deres efter­kommere længe været overrepræsenteret. 43,1 % af de ­arbejdsløse i Tyskland har nu migrations­baggrund. I de vesttyske delstater er andelen så høj som 49,5 %. I Hessen, hvor andelen er højest, er den oppe på 57,7 %. Disse oplysninger fremgår af en analyse af situationen i december 2016, opgjort af arbejds­markeds­styrelsen Bundesagentur für Arbeit (BA), som Die Welt har fået adgang til.

I hele befolkningen er der til sammen­ligning omkring tyve procent, som har indvandrer­baggrund.

Situationen er ikke meget bedre blandt de 4,3 millioner personer med nedsat arbejdsevne og andre, som modtager offentlig forsørgelse.

Ifølge arbeids­markeds­styrelsen er andelen 52,6 % i hele Tyskland. I de vestlige delstater er den så høj som 59,5 %.

Disse andele er steget i et tidsrum, hvor den officielle ledighed totalt set er gået ned fra 2,9 til 2,5 millioner. I 2013 var andelen af personer med indvandrer­baggrund blandt de ­ledige på 36 %,.

Forklaringen er ikke vanskelig at få øje på: Mange migranter har ringe kvalifika­tioner i forhold til et vestligt arbejdsmarked, og dette problem synes i høj grad at være arveligt. Officiel statistik illustrerer fænomenet:

ANNONSE

Ifølge Statistischem Bundesamt varierer udannelses­resultaterne og integrationen på arbejds­markedet tydeligt efter ophavslandet. For eksempel havde 88 % af kinesiske indvandrere i alderen 25–35 år afgangs­eksamen fra en videregående uddannelse, mod kun 16 % af indvandrere med tyrkisk baggrund.

Hvis nogen overhovedet skulle være i tvivl: Den skæve indvandring Tyskland har oplevet de seneste år vil altså forstærke den sociale forsørgelses­byrde snarere end at lette den.

Katastrofeåret 2015 har foreløbigt ikke gentaget sig, men hver måned ankommer stadig 15.000 mennesker ulovligt til Tyskland. I samme periode kommer ca. 60.000 nyfødte til verden i Tyskland, hvoraf ca. en tredjedel har indvandrerbaggrund.

Selv om ikke alle, som tilhører denne tredjedel, har rødder i et land som scorer lavt målt på  uddannelse og beskæftigelse, kan der ikke være tvivl om sandheden i Thilo Sarrazins beræmte udsagn: Deutschland schafft sich ab.

ANNONSE

Mest læst

Krigsguden kalder