Mellemspil

Christa Ludwig synger med Erik Werba ved klaveret

I. La Flûte de Pan (Panfløyten)

II. La Chevelure (Hårprakten)

III. Le Tombeau des Naïades (Najadenes grav)

Tekstene er skrevet av Pierre Louÿs (1870-1925), som presenterte dem som oversettelser (Louÿs var vel bevandret i klassisk gresk) etter den greske dikterinne Bilitis, oppdaget av den tyske arkeolog G. Heim (!).

ANNONSE