Doc-TV

Vesten er svak og det er fordi den har mistet det viktigste. Både det som danner ryggraden i vestlig sivilisasjon og i kristendommen. En sivilisasjon som gir avkall på det vesentligste er dødsdømt. Det er nok å se på kunsten.

Men den lar seg gjenopprette. Det man ga avkall på, kastet fra seg, er ikke borte. Men det krever en anstrengelse å finne det igjen.

Men det er ikke så lett alene. Hvis vi skal gjenopplive det som var fellesskapets eie må vi selv danne nye fellesskap.

Det er her vi støter på begrepet “brøde i ånden”. Document tar mål av seg til å bli et brødre i ånden, på tvers av alle skiller. Lokallagene spiller her en viktig rolle. Det er i møte med levende mennesker at fellesskapet oppstår. Hvis vi ikke kan konstituere oss som et levende fellesskap er vi intet.

Alt er ikke tapt. Langtifra. Vi er optimister.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

ANNONSE

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Forhåndsbestill «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

ANNONSE