Hovederne på bloggen

“Her står vi ved den tredje værdi ved siden af tillid og sekularisering, der kendetegner protestantismen og gør den bevaringsværdig som en del af den nationale kernekultur: Forestillingen om personlig skyld og ansvar. Som borgere i et protestantisk land lærer vi, at vores fejl i bund og grund skyldes os selv, og vi må derfor også selv tage ansvaret for vores gerninger. Dermed er vi i stand til at udvikle en kultur, hvor vi øver selvkritik, søger tilgivelse og prøver at forbedre os.”

Kasper Støvring går i brechen for protestantismen og dens fader, Luther, som indtager en helt central rolle, når vi skal definere og forklare vores højtudviklede samfund, der er præget af tillid, sekularisering og personligt ansvar. De grundelementer, der har gjort de protestantiske lande førende målt på stort set alle parametre. Og som et afgørende omdrejningspunkt står Luthers opgør med gerningsretfærdigheden, der sætter mennesket frit og troen ind som afgørende parameter i Gudsforholdet:

“Det vedrører ikke primært troen på Kristus, men det er heller ikke uvigtigt, selv om det er sekundært; man tror ikke på Gud, fordi det skaber disse jordiske goder – men disse jordiske goder bliver en konsekvens af troen på Gud, sådan som Luther lærte.”

ANNONSE

Læs Kasper Støvrings indlæg her:

 

 

http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2017/04/04/gud-ske-tak-og-lov-for-luther-og-den-kristne-protestantisme/

 

ANNONSE