Kunstbilde


Pieter Janszoon Saenredam (1597-1665)
Interiør fra Grote Kerk i Haarlem (1636-37)
Olje på eikepanel, 59,5 x 81,7 cm, National Gallery, London

Den hollandske kunsten under barokken(1600-tallet) var utrolig variert og mesterlig utformet. Selv om tiden var preget av religiøse konflikter, særlig mellom katolikker og protestanter, var hollenderne svært interessert i kunst. På den tiden oppsto også kunsthandelen, der borgerne kunne kjøpe eller bestille et kunstverk av en kjent kunstner. Dette høres merkelig ut, siden de hollandske bystatene var dominert av billedfiendtlige protestanter, som systematisk fjernet alle bilder og all dekor fra de opprinnelig katolske kirkene.

Men samtidig var også bystatene fristeder for både katolikker og andre troende, som hadde et mer positivt forhold til billedkunsten. I den overordnede konflikten mellom katolisisme og protestantisme, hva angikk billedfiendtlighet, så ble det kunstneriske og de religiøse aspektene kamuflert i mer hverdagslige motiver. Kunstnerne utviklet etter hvert et mylder av sjangermotiver, som var mer beregnet på et privat marked, enn kirken. I denne religiøse og kunstneriske turbulente tid, var Pieter Janz. Saenredam en spesiell kunstnerisk variant.

Den barokke kunstneren Pieter Janz. Saenredam (1597-1665) bodde og hadde sitt kunstneriske virke i Harlem i Holland. Hans spesialitet var gotiske kirkeinteriører, som var presist og nitid malt, og der kirkerommet streber i høyden og er kjemisk fritt for barokkens dramatiske lysføring. Det høye kirkerommet er fremstilt som et saklig gudshus, der strenghet og stivhet behersker de troende. Gjennomgående er kirkerommene gjengitt helt mennesketomme. Der enkelte mennesker er satt inn, danner de små rekvisitter som fremhever kirkerommets ruvende tomhet.

ANNONSE

Denne fremstillingen er i tråd med reformasjonen ånd, der kirkeinteriøret er i pakt med tidens protestantiske billedfiendtlighet. I Saenredams kirkerom er all katolsk billedbruk og utsmykning fjernet, deretter ble veggene hvitkalket. Det finnes grafiske trykk fra tiden, som viser hvordan bilder og statuer blir båret ut og brent foran kirkene.

Med tanke på at Saenredam representerer en religiøs billedfiendtlighet, er det litt av et paradoks at han maler bilder, når det ifølge troen er forbudt.. Riktig nok skildrer han den religiøse billed-fiendtligheten i kirker, men uansett er det bilder. Uansett er det et paradoksalt billeduttrykk, som ikke bare synliggjør et interessant religiøst og kunstnerisk problem i hollandsk 16oo-tallsmaleri, det peker også ut mot vår egen samtid og samtidskunst, der billedfiendtligheten er blitt kunstens bærende prinsipp.

ANNONSE