Kunstbilde

Raymond Mosken (f.1956).

Det er en gammel sannhet – i både romlig og overført betydning – at når man ser det hele littegrann fra oven, får man en helt annen oversikt. Siden 1989 har flyfotografering vært én av Raymond Moskens spesialiteter, og i perioden 13. oktober -19. november i år kan vi se et utvalg av hans bilder i Muun Gallery, Ullevålsveien 79 i Oslo, nær Veterinærhøyskolen.

Alle de utstilte kopier, med ett unntak, er laget hos Picto i Paris.

I forbindelse med utstillingen nevner fotografen:

Hensikten med prosjektet er, blant flere ting, å se på menneskets aktivitet nede på jordoverflaten. Videre handler det om landskapets toppografi, om arkitektur, spor av historie og om hvordan landskapet blir påvirket og forandret. Jeg er også interessert i å studere hvordan lyset er med på å forme bildet av landskapet.

ANNONSE

Læs også

Leviathan (2016) -
Joseph Greenway (1788) -
Einundfjell (1897) -
Hankehøj (1847) -
Kilima-Ndjaro (1909) -
Georgia O’Keeffe i Tate -
Fjordlandskap (ikke datert) -

Læs også