Kunstbilde

Edvard Munch (1863-1944)
Olje på lerret, 220 x 110 cm, Kunstmuseet i Bergen (Rasmus Meyers samlinger).

Portrettmodellen, den tysk-jødiske industrimann, politiker og forfatter Walther Rathenau (1867-1922) var Edvard Munchs første mesén i Tyskland. Under første verdenskrig var Rathenau leder for råvareforsyningen 1914-15. Etter opprettelsen av  Weimar-republikken gikk han inn i det liberale Deutsche Demokratische Partei. I 1921 ble han gjenreisningsminister, og i 1922 utenriksminister, og medvirket til Rapallo-avtalen med Sovjetunionen i 1922, som normaliserte forholdet mellom de to stater. Men ikke desto mindre var Rathenau ganske skeptisk til mye av den sovjetiske politikken. En noe grundigere fremstilling finner vi i den tysk-språklige Wiki-artikkelen.

En liberal politiker med jødisk (sefardisk) bakgrunn ble selvfølgelig forhatt i visse kretser, og den 24. juni 1922 ble Walther Rathenau myrdet av en bande tidligere offiserer.

En variant av portrettet finnes i Stadtmuseum Berlin

I 1922 utførte Edvard Munch denne litografien. Nede til høyre har han påført Volksauflauf auf dem Frankfurter Bahnhofplatz während Rathenaus Begräbnis – Folkeoppløp ved Jernbaneplassen i Frankfurt under Rathenaus begravelse

Litografi, 29,9 x 41,9 cm, Nasjonalmuséet. Oslo.

ANNONSE

Mest læst