Oraklerne

Lyt omhyggeligt til denne video:

Den handler om magten i den virkelige verden.

Om alle hans anklager holder vand, ved jeg ikke, men der skal nok være noget om snakken.

Kan Trump eliminere CNN – også kaldet Clinton News Network? Måske. Vil han prøve? Højst sandsynligt.

Som tidligere formand for Trykkefrihedsselskabet er jeg bekymret over denne udvikling. Vi har altid kæmpet for alles ret til at komme til orde uden at skulle frygte vold eller tabet af jobbet eller vennekredsen. Enhver må synge med sit næb, hvis han ikke tager til orde for mord og undertrykkelse. Og det er statens pligt at værne om enhver, der har noget på hjerte.

Har staten gjort det? Ikke de seneste 30-40 år. Hvis man ikke rettede ind under den herskende klasses multikulturelle og islamfidele ideologi, var man fredløs. Den yderste venstrefløjs sortskjorter kunne frit overfalde og intimidere enhver, der gik på gaden for at udtrykke deres bekymring over Danmarks undergang. Det kan de stadig. Ingen frihedsforkæmper kan vise sig i det offentlige rum uden at skulle frygte overfald.

Kurt Westergaard kunne ikke lave en tegning uden at få besøg af en øksemand. Jeg kunne ikke skrive uden at møde et postbud. Men det har ikke gjort ringeste indtryk på de herskende, der bliver ved med at beskrive os som racister, som ikke nyder lovens beskyttelse.

ANNONSE

Tror man, at politiet ikke kender sortskjorterne? Ved de ikke, hvor de kommer fra, og hvad de har planlagt? Står Justitsministeriet på bar bund?

De ved alt, og ved også, at det ikke er i den herskende klasses interesse at tage sig af udskud som os ved at fjerne de fascistiske bødler.

Nu kommer det som et chok, hvis der bliver svaret igen.

Det kommer altid som et chok for herskende klasser, når pøblen ikke retter ind.

 

ANNONSE