Nyt

Expressen er kommet i modvind efter at avisen fredag offentliggjorde en artikel, som hylder Det Muslimske Broderskab og fremhæver islamismen som en farbar vej til demokrati i Mellemøsten.

Att Muslimska Brödraskapet är nyckeln till fred och försoning i Mellanöstern och att dessa är alltigenom goda människor. Det ser inte bättre ut än att Bonnierkoncernen nu en gång för alla bytt sin traditionellt neutrala eller Israel-vänliga linje och anammat en mer eller mindre uttalat antisemitisk sådan, skriver Johan Westerholm på Ledarsidorna.se.

«Hvilket intellektuelt havari», twitter terroreksperten Magnus Ranstorp.

Artiklen er forfattet af avisens medarbejder Per Wirtén. Der er ingen disclaimer knyttet til den om, at artiklens indhold står for forfatterens egen regning og ikke skal tolkes som udtryk for Expressens linje.

Det er derfor nærliggende at slutte, at artiklens budskab rent faktisk stemmer overens med Expressens officielle linje.

Wirtén skriver om Shadi Hamids bog Islamic exceptionalism. Bogen handler om, hvordan det Muslimske Broderskab efter kuppet i Cairo kommer i klemme mellem sekulære generaler og det, som Wirtén kalder «revolutionære islamister» (som om ikke islamister ikke er revolutionære). Til trods for, at Wirtén anser konflikten for uløselig så mener han, at Europa kan bidrage, bare vi afvikler vores berøringsangst:

Bidra med vad? Burkini? Och … beröringsskräck? spør Gunnar Sandelin på sin blogg Innvandring och mörkläggning.

Kort fortalt anbefaler Wirtén et samarbejde med det Muslimske Broderskab og andre «demokratiske islamister». Det er den eneste måde at stoppe IS, Boko Haram og andre voldsforherligende islamister på, mener han. Det Muslimske Broderskabs syn på demokrati og menneskerettigheder adskiller sig ganske vist fra det vestlige ditto, medgiver Wirtén, men at støtte dem er det eneste alternativ vi har for at undgå endnu mere radikalisering.

ANNONSE

Han indtager altså omtrent samme position som Mattias Gardell. Og det er tydeligt, at han ikke udelukkende taler om islamistenes hjemland. Også i Europa skal islamismen have spillerum. Det kan ikke tolkes anderledes, nar man læser, hvordan han omtaler Charlie Hebdo:

Frihetens landskap förverkligas inte med hjälp av Charlie Hebdos förakt för islam, men möjligen genom att Europa börjar knyta allvarliga kontakter med demokratiska islamister. Det är dags att sluta blunda för dem. Jag kan inte se någon annan möjlighet. Ljuset har blivit alldeles för svagt.

Citatet er ganske vist fra en artikel Wirtén skrev 8. februar i fjor, men det er tydeligt, at han stadig står inde for den. Han både omtaler den og linker til den i fredagens artikel.

Artiklen omtaler også en bog af Shadi Hamid; Temptations of power, og konkluderer på den baggrund, at arabisk demokrati ikke længere er mulig uden dominerende islamistiske partier i politikkens centrum. Alle demokratibevægelser må gå gennom Broderskabet for at lykkes. Man kan være modstander af dem, men de skal have ret til at være med. Der gives ingen anden vej ud af den arabiske nat, mener Wirtèn.

Terroren som rammer Paris er selvfølgelig Europas egen skyld. Terrorismen er jo et ægtefødt barn af Europa: «Terrorism är förvisso en europeisk specialitet: IRA, Baader-Meinhof, ETA, Gyllene gryning.»

Naturligtvis finns det europeiska förklaringar till attackerna i Paris. Sociologen Evin Ismail beskriver i senaste Bang, under rubriken «Att göra en fiende», hur europeiska muslimer inte bara bakbundits av massarbetslöshet och rasdiskriminering utan också målmedvetet ringats in som demokratifientliga samhällsproblem. Med sociologisk terminologi karakteriserar hon de män som ansluter sig till jihadismen som fångade i en dubbelbindning: «förkastade av sitt ursprungssamhälle och utestängda från sina drömmars samhälle på grund av påstådd otillräcklighet». Det kan inte få fortsätta.

De Muslimske Brødre er i virkeligheden demokrater, som uheldigvis er faldet tilbage til gamle synder efter Tahrir:

När demokratin blev en oväntad möjlighet, efter revolutionen på Tahrirtorget, återföll de plötsligt till ståndpunkter, om till exempel sharialagstiftning, som de övergett för länge sedan. Hamid visar hur den partipolitiska dynamiken radikaliserade dem. De utmanades inte av socialister eller liberaler som alla trodde, utan från de extremt konservativa salafisterna. Folket var mer islamistiskt än islamisterna själva. De blev opinionernas fångar. Demokratin lockade dem att börja svaja om demokratins värderingar. Till sist vann militären.

Johan Westerholm skriver om Wirténs tekst i artiklen Bonnierkoncernens nya publicistiska linje skrämmer (Bonnier ejer både Expressen og Dagens Nyheter). Han påpeger, at det ikke er nogen hemmelighed, at det Muslimske Broderskab og deres væbnede palæstinensiske gren ønsker at udradere Israel og alle jøder fra jordens overflade.

Expressens nya antisemitiska linje är dock logisk. Systertidningen Dagens Nyheter har under Peter Wolodarskis ledarskap dels publicerat grovt antisemitiska karikatyrer, där israeliska soldater klumpas ihop med Ku Klux Klan, men även lågmält antisemitiska artiklar som den senaste av Björn af Kleen.

Bonnierkoncernen byter nu fot då nu bägge dess rikstäckande dagstidningar kommunicerar ett mer eller mindre antisemitiskt, islamistiskt och antidemokratiskt budskap. Hade Expressen ansträngt sig något och skickat ner personal till Libanon, Israel, Egypten, Marocko och Jordanien så hade de förhoppningsvis kommit fram till en annan slutsats. Men nu har de tagit den position de har och känner sig sannolikt bekväma med denna.

Från att ha varit relativt Israelvänliga är de numera såväl mer eller mindre öppet antisemitiska som de öppet förespråkar stöd till ett Brödraskap som inte står för för någon annan politik än ren och skär islamism, att radera främst Israel och därefter alla andra religioner från sin intressesfär. Även personer i Sverige som står Brödraskapet nära, som Rashid Musa, förespråkar med SSU Stockholm som stöd ett separatistiskt samhälle. Även detta bör då tolkas som Expressens nya linje. En linje som harmonierar med Dagens Nyheter.

Tilhængere af dette broderskab trænger nu via trusler og intimideringer de kristne ud fra bl.a. Järvafältet i Stockholm, skriver Westerholm på ledarsidorna.se. Han varsler, at han vil offentliggøre interviews som viser dette i nær fremtid. Mere end ti procent af samtlige mord i Sverige har forbindelse til Järva, et lille område i Stockholm, som omfatter Rinkeby-Kista og Spånga-Tensta.

Järvafältet. Endast femton minuter från Dagens Nyheters och Expressens redaktioner. Endast tjugo minuter från Bonnierkoncernens huvudkontor. Järvafältet. En plats inte ens regeringschefen vågar erkänna vad som pågår inför våra ögon. Tjugo minuter från hörnrummet i Rosenbad.

Något annat kan inte Expressens och Dagens Nyheters artiklar och illustrationer rimligen tolkas som. Någon eller några måste rimligen ha tagit ett koncernbeslut då koordinationen är i det närmaste perfekt. Vi går in i ett 2017 som bara ser ut att bli mörkare och mörkare.

 

Expressen: Framtiden hägrar bortom terrorn

ANNONSE

3 svar til “Svenske Expressen: Islamismen er demokratiets håb”

 1. KnudMadsen siger:

  Det er jo vanvittigt at blive ved med at forestille sig, at muhamedanerne nogen sinde vil tage demokrati og menneskerettigheder til sig. De foragter os andre og ser os som direkte svage, fordi vi ikke slagter løs på hinanden, som de gør, men i stedet for afgør stridigheder på demokratisk vis.

 2. ShadowsofLight siger:

  Den eneste forskel på den danske og den svenske presse er at den danske presse tror at tilstrækkelig god integration på magisk hvis kan omforme Islam i en demokratisk, liberal og feministisk retning mens det ligger implicit i de svenske medier at Islam allerede har de værdier indlejret i sig og at spredning af Islam derfor er positiv.

  Begge forestillinger er udtryk for ønsketænkning der intet har med virkeligheden at gøre. Der bør bestemt være ytrings- og tankefrihed, men det bliver decideret farligt når magteliten ikke bare omfavner men også aktivt propaganderer for paranoide illusioner.

 3. Reidar S siger:

  Behandle Expressen pent – det kan ikke være trivelig å være så dement

Mest læst

De smarte smutter i Sverige