Mellemspil

Melodien er hentet fra Der Lindenbaum – den femte sangen i Schuberts sangsyklus Winterreise, til tekster av Wilhelm Müller. Sangen er om-vandalisert av Friedrich Silcher, som bare har beholdt det lyriske første-temaet, og hoppet over det dramatiske mellompartiet.

Her er Schuberts opprinnelige versjon med Dietrich Fischer-Dieskau og Gerald Moore ved klaveret.

ANNONSE