Mellemspil

Anton Bruckner (1824-1896) er i dag best kjent for sine symfonier (i alt 11, men de to første kalles nr. oo og nr.0, og teller ikke offisielt). Deretter kommer en del verker for kor og orkester. Det finnes også mindre korverker, kammermusikk og klavermusikk. Av yrke var han organist, men merkelig nok er det sjelden vi kan høre hans orgelmusikk.

John Scott spiller ved en BBC Proms-konsert en gang ved midten av 1990-tallet.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også