Mellemspil

Allan Pettersson (1911-1980) er trolig den betydeligste skandinaviske symfoniker etter Carl Nielsen og Jean Sibelius. Hans 7. symfoni ble skrevet i 1966-67 og uroppført i Stockholms konserthus den 13. april 1968 av Stockholm-filharmonien under ledelse av Antal Doráti (som vi også hører i denne innspillingen).

Enkelt sagt starter symfonien med en utstrakt konflikt – som får et lyrisk motstykke i strykerne etter vel 25 minutter. Men konflikten dukker senere opp igjen – inntil det hele munner ut i en slags forsoning, med fioliner og fløyter i de høyeste registre.

Allan Petterson arbeidet med i alt 17 symfonier, hvorav den første (1951-57) og  den 17. (1980) ikke ble fullført.

ANNONSE