Kunstbilde

trinity_view

Photochrom-postkort, Library of Congress, Washington DC.

Photochrom- prosessen er ikke egentlig fargefotografi, men en litografisk teknikk for mangfoldiggjøring av håndkolorerte svart/hvitt-fotografier. De mest kjente forlagene som ga ut slike postkort, var Photoglob AG, Zürich, Sveits, og Detroit Publishing Company, Detroit, Michigan. Ettersom kortet har tekst både på fransk og russisk, er det nærliggende å anta at det er det sveitsiske firmaet som står bak i dette tilfellet.

Klostret ble grunnlagt på 1300-tallet av den hellige Sergej av Radonjezj (1314-1392), og er i dag ett av de viktigste sentre for den russisk-ortodokse kirke.

ANNONSE