Kommentar

Regeringens fremsættelse af 22 initiativer mod radikalisering tirsdag faldt sammen med, at den uafhængige organisation ICSR (The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence) offentliggjorde en ny rapport, der dokumenterer, at der er en voksende fællesmængde mellem kriminelle grupperinger og fremmedkriger-grupperinger, som stiller nye krav til vores måde at anskue både radikalisering og den måde radikalisering bekæmpes på.

Rapporten viser, at dette voksende sammenfald mellem “traditionelle” kriminelle og fremmedkrigere primært vokser frem i kraft af sociale netværk og det at man færdes i samme miljøer. Kriminelle bander og terrorist-grupper rekrutterer således deres medlemmer fra de samme miljøer, og det skaber – ofte ganske utilsigtet – synergier og overlap som har konsekvenser for, hvordan enkeltpersoner bliver radikaliseret – og hvordan de opererer.

ICSR anfører, at IS´måde at iscenesætte sig selv på, virker meget appellerende på kriminelle, fordi organisationens måde at italesætte sig selv på fjerner det stigma, som knytter sig til kriminel adfærd. Faktisk er kriminalitet ofte et påskønnet redskab i IS´definition af hellig krig. Dermed opnår kriminelle en form for syndsforladelse ved at tilslutte sig IS, og springet fra at være traditionel kriminel og til at blive fremmedkriger er derfor også meget mindre, end man hidtil har troet.

ANNONSE

Og tallene bekræfter påstanden: 57% af fremmekrigerne har således været i fængsel inden de blev radikaliseret, og hvad der er endnu mere interessant: 27% blev radikaliseret mens de afsonede en fængselsstraf – og deres radikaliseringsproces fortsatte også efter, at de var blevet løsladt.

Det får ICSR til at udpege fængslerne som et vigtigt arnested for radikalisering og udklækning af fremmedkrigere, for i fængslet er alle forudsætninger for igangsættelse af en sådan proces til stede:

1) Fængslerne er sårbare miljøer fordi de har en høj koncentration af vrede, unge mænd, hvis vrede er let at kanalisere over i en radikaliseringsproces.

2) De kriminelle er trænede i at holde sig under radaren og i at være diskret i planlægning af logistik mv.

3) Deres iboende voldsparathed gør det langt lettere for dem at tage skridtet videre til at deltage i egentlige terrorhandlinger

Hertil kommer, at IS-jihadister ikke alene bifalder kriminalitet som middel til at finansiere terror – de argumenterer direkte for, at det er den rigtige måde at føre hellig krig på. Dette i kombination med med det store antal tidligere kriminelle, der nu har tilsluttet sig IS, gør kriminalitet til noget, der ikke bare er en mulig og legitim indtægtskilde – men i stadig stigende grad også den foretrukne måde at finansiere terror på.

Det skønnes at omkring 40% af de planlagte terrorangreb i Europa har været helt eller delvist finansieret ved kriminalitet. Primært ved narkohandel, tyveri, røveri, hæleri og bedrageri. En logisk følge af, at fremmedkrigere med kriminel baggrund fortsætter med at gøre, det de kender bedst – nemlig kriminalitet – når der skal skaffes penge.

Efterhånden som flere og flere fremmedkrigere rekrutteres i de kriminelle miljøer, vil kriminalitet også udgøre en stadig vigtigere kilde til at finansiere IS-operationer.

Den stadigt voksende integration af af radikal IS-terror i kriminelle miljøer, får ICSR til at anbefale, at man fra myndighedernes og politikernes side, skrotter de gamle forestillinger om radikalisering: At man betragter sig selv som troende muslim er ingen garanti for, at ens kriminelle tilbøjeligheder er forsvundet. Tværtimod. Derfor bør myndighederne udgangspunkt i de dynamikker i de kriminelle miljøer, der lige nu fungerer som motor for radikalisering og rekruttering af nye fremmedkrigere.

Selvom en række af regeringens 22 initiativer til afradikalisering tager udgangspunkt i sammenfaldet mellem radikalisering og kriminalitet, så virker flere af forslagene sært løsrevet fra den virkelighed og de påvirkningsfaktorer, der efter ICSR kendetegner de (kriminelle) miljøer, der er lette for IS at fiske i. Især den fortsatte tilslutning fra regeringens side til statsansatte fængselsimamer, sender et helt forkert signal om tilskyndelse til at dyrke islam.

 

http://icsr.info/wp-content/uploads/2016/10/ICSR-Report-Criminal-Pasts-Terrorist-Futures-European-Jihadists-and-the-New-Crime-Terror-Nexus.pdf

ANNONSE