Nyt

 

Uddannelsesminister Ellen Trane Nørby vil gennemføre nye regler om fordeling af elever på gymnasierne, så man undgår ghetto-gymnasier. Hun udtaler til Altinget at det vil ”…sikre en bedre diversitet i elevsammensætningen på skolerne – ikke mindst hvad angår sproglig/kulturel baggrund – end det er tilfældet i dag,”

Initiativet kommer efter den seneste tids debat som følge af, at rektor for Langkær Gymnasium, Yago Bundgaard, havde samlet de etnisk danske elever i to 1.g. klasser og dermed sikret en etnisk dansk repræsentation på 50%.

Det er spørgsmålet, om forslaget vil have reelt gennemslag, hvis det bliver realiseret: Erfaringerne fra folkeskolen viser, at det i virkelighedens verden ikke er muligt på denne måde at regulere sig ud af integrationsproblemerne, da forældre i stigende grad vælger de offentlige skoletilbud fra til fordel for privatskoler for at sikre deres børn et optimalt læringsmiljø.

ANNONSE

 

http://www.altinget.dk/artikel/nye-regler-skal-forhindre-ghettogymnasier

ANNONSE

Mest læst

Et billede siger mere

Vor tids paria