Kunstbilde

31paradi
Sandro Botticelli (c.1445-1510)
Sølvstift og penn på pergament, 32 x 47 cm, Staatliche Muséen, Berlin

Ikke så rent få kunstnere har latt seg inspirere av Dante Alighieris Divina Commedia. Ganske spesielt av Infernos mange dramatiske skildringer av avstraffelsen av både mytologiske og historiske syndere. Man kan nevne i fleng Rodins Helvetesport, malerier av Delacroix, og verker av en mengde kjente og ukjente fra senmiddelalder og til våre dager. Noen har også laget sett med illustrasjoner til de tre delene (Inferno/Helvete, Purgatorio/Skjærsilden og Paradiso/Paradiset), de best kjente er William Blake, Gustave Doré og Sandro Botticelli.

Fra den sistnevntes hånd kjenner vi til 92 illustrasjoner, utført med sølvstift og/eller penn på pergament en gang på 1490-tallet, noen få er helt eller delvis kolorert. Dagens bilde henter sitt motiv fra Canto XXX i Paradiso, der Beatrice leder Dante opp til de aller saligstes boliger, Den himmelske rose, hinsides tid og rom.

De fleste av disse illustrasjonene finnes i Staatliche Museen, Berlin, og dertil åtte i Vatikanet. Alle er rimelig godt gjengitt i Kenneth Clarks The Drawings by Sandro Botticelli for Dante’s Divine Comedy (Harper & Row, 1976)

ANNONSE

Fra begynnelsen av Paradiso, Canto XXX, i Molbechs danske gjendiktning fra 1866

Omtrent naar Dagens sjette Time brænder
Sextusind Miglier fjernt, og Jordens Rige
Sin Skygge fast i lige Plan udsender,

Begynder Himlens Hvæly for os at stige
Og vorder dybt, saa en og anden Stjerne
For Blikket alt maa tabe sig og yige;

Og alt som Solens deiligklare Terne
Gaaer længer fremad, bliver Himlen lukket.
Og Lys for Lys henblegner i det Fjerne.

Ei anderledes hiin Triumph sig slukked.
Der evig om det klare Punkt sig svinger,
Saa Punktet selv, hvorfor jeg under bukked,

Indsluttet synes, skjøndt det Alt omringer;
Thi fløi mit Blik, da jeg saae Glandsen svinde.
Mod Beatrice snelt paa Elskovs Vinger.

Hvis Alt, hvad jeg har hidtil sagt om hende.
Jeg til een Lovsang vilde her forene.
Forslog det dog kun lidet dennesinde.

ANNONSE