Cover

Jacques-Louis David (1748–1825)

Olje på lerret, 395 × 531cm, Louvre, Paris

Slaget ved Thermopylai skal ha funnet sted en eller annen gang rundt august-september 480 fvt. Det er sagnomspunnet, men det sentrale er at en liten styrke, ledet av Spartas konge Leonidas, kjempet til siste mann mot en overveldende persisk overmakt.

British Museum har en utmerket gjennomgang av hva man vet om dette slaget.

Wikipedias artikkel er ganske fyldig, og kan også anbefales.

For ettertiden har Leonidas og hans kampfeller blitt stående som selve symbolet for innbitt forsvarsvilje mot en knusende overmakt.

Det kan passe å sitere Hjalmar Gullbergs linjer fra diktet Död amazon (1942)

Ej har Nike med segerkransen
krönt vid flöjtspel och harposlag
perserkonungen, jordens gissel.
Glömd förvittrar hans sarkofag.
Hyllningkören skall evigt handla
om Leonidas’ nederlag.

ANNONSE