Cover

Antoon van Dyck (1599-1641)

Olje på lerret, 150,4 × 229,2cm Indianapolis Museum of Art

Den meget unge Antoon van Dyck, ,senere kjent som Sir Anthony van Dyck ble elev hos Hendrick van Balen allerede i 1609, og kunne opprette sitt eget verksted runst 1615. Det er godt dokumentert at han også arbeidet som assistent for selveste Pieter Paul Rubens, som skal ha omtalt ham som Den beste av mine elever.

I 1620 vle han tilkalt til England, og var der noen måneder, før veien gikk til Italia neste år. I 1632 var han tilbake i London, hvor han i resten av sitt korte liv fungerte som hoffmaler.

Inntoget i jerusalem er beskrevet i alle de fire kanoniske evangelier.

ANNONSE