Kort

Gode borgerlige ord af Rune Selsing på JP blogs – Det er tid til pessimisme. Hårdere straffe er den eneste vej til integration

“Regeringen er på vej med en ny integrationsplan, og den mener det virkelig alvorligt. Der har ganske vist været 21 planer før denne, men forskellen på denne og de mange utvivlsomt ambitiøse forgængere, er at regeringen indtrængende har bønfaldet både arbejdsgivere og lønmodtagere om, at de skal lykkes. Altså, med andre ord er der ingen forskel på tidligere; blot at intentionerne denne gang er virkelig, virkelig gode.

Realiteten er, at vi med usvigelig sikkerhed kan forudsige de økonomiske effekter af migrantstrømmen. Den ufaglærte arbejdskraft presser med økonomisk nødvendighed lønnen ned for danske ufaglærte arbejdere, og fattiggørelsen af danske ufaglærte er den ene effekt af at lukke flygtninge ind. … Den gradvise afvikling af velfærdsstaten er den anden nødvendige effekt af en fortsat indvandring af lavindkomstgrupper. Selvom man ikke er begejstret for velfærdstaten, er afvikling gennem proletarisering af middelklassen en virkelig hjernedød metode!

Er det muligt at forestille sig en anden en anden udvikling? Nej, egentlig ikke. På 40 år har der ikke fundet nogen integration sted… I de andre europæiske lande, der har eksperimenteret med samme form for indvandring, har de samme problemer. Ja, faktisk en del værre end herhjemme. Ingen steder har de formået at vende udviklingen. I Sverige forsøger man at tale rigtig pænt. I England har man forsøgt med multikulturelle politikker. Det er det hele kun blevet værre af.

ANNONSE

19 svar til “Rune Selsing: Afvikling af velfærdsstaten gennem ‘proletarisering af middelklassen’ er hjernedødt”

 1. Peter Pedersen siger:

  Det er en meget marginal betydning flygtninge/indvandre gruppen har på det ufaglærte arbejdsmarked, her er det primært polske, rumænske og andre østeuropæere der fylder op så at sige. I 2015 var der registreret 91.000 østarbejdere i DK, og fagforbundene regner med, at kun godt en tredjedel på den ene eller anden måde, har en anerkendt faglig uddannelse. Jeg kender selv en del til polske arbejdere i DK, og min erfaring er, at der nok er 4-5 uregistrerede polske arbejdere for hver registeret, og de arbejder sort, bor sort, og importere i stor stil egne fornødenheder, som de heller ikke går af vejen med, at sælge sort til bla. mellemøstlige og andre eksotiske grønthandlere. Faktisk finder man ikke et større udvalg af polske levnedsmidler nogensteder end hos de udenlandske grønthandlere.

  • Ivan Dybdal siger:

   Ja, synd hvis asylsøgere med en kristen-fjendtlig religion, nu tager arbejdet fra ‘østarbejderne’.

   Jeg har selv gode erfaringer med en russisk født murer, der virkelig var dygtig til og stolt af sit håndværk, som han tydeligvis havde en grundig uddannelse i. Han arbejdede som begyndende dansk talende og dansk bosat helt efter danske overenskomster, hos en lokal murermester.

   Jeg tror de mange håndværkere fra Østeuropa, der kommer og bosætter sig og arbejder i Danmark, nemt kan tilpasse sig med det samme, fordi vi har den samme kristne europæiske kulturbaggrund.
   Så vidt jeg ved kan de alle tilpasse sig danske forhold og klare sig selv fra dag ét. Der er vist op mod 80.000 østeuropæere der arbejder i Danmark nu og de har ingen problemer med at integrere og de er blevet praktisk taget uundværlige. De bidrager positivt både til samfund og økonomi. De klarer også jobs, som der ikke kan skaffes danske arbejdere til.

   • Peter Pedersen siger:

    Jeg er overhovedet ikke enig, og din enlige erfaring med en russisk født murer.. Ja hvad gør en enlig svale eller hundrede for den sags skyld? Udover at de østeuropæiske arbejdere ofte udnyttes groft, og ikke mindst af de af deres egne landsmænd der har boet her længe, og har gode forbindelser til skruppelløse entreprenører, så bidrager flertallet af arbejderne overhovedet ikke økonomisk til de lokalsamfund de befinder sig i udkanten af. Oftest bor de sort i faldefærdige huse eller lejligheder, der er opkøbt til renovering eller nedrivning, som sagt importerer de selv stort set alle daglige fornødenheder, som de endda gerne sælger videre til grønthandlere hvor varerne indgår i en sort økonomi, der næppe heller gavner lokal økonomiske interesser. Det kan lyde overdrevet, men rigtigt mange af de her arbejdere lægger alene penge i lokalsamfundet når de en gang imellem går på værtshuse, og til gengæld er der en ikke hel lille gruppe af dem der som “fritidsaktivitet” tømmer sommerhuse og villaer. Jeg er gift med en polak, og jeg har som sådan ikke noget imod hverken polakker eller andre østeuropæere, men jeg ser dagligt mere råddenskab, svindel og foragt for medmenneskelighed selv iblandt landsfæller i de her “uorganiserede” arbejdsmiljøer end jeg har set nogen andre steder. Men jo nogle få danske entreprenører og østeupæiske mafia kredse tjener fedt på det her.. Ps. De fleste polakker i Danmark uanset om de så har boet her on and off eller fast i 10 år forstår måske en smule dansk men de færreste taler mere end 5-10 ord.

    • Ivan Dybdal siger:

     OK. De samme problemer er der indenfor Danmark, hvor momsen f.eks ‘ikke rigtig er slået igennem i Jylland’, som vitsen siger.
     Jeg synes ‘det indre marked’ er OK, fordi vi alle har den samme europæisk-kristne historie.
     Vi kan arbejde i deres lande og de kan arbejde i vores. Både personer og virksomheder. Alt i alt en positiv udvikling, synes jeg.
     De overforkælede velfærds-danskere har måske godt af lidt europæisk konkurrence og jeg kan huske, at der for nogle år siden var stor begejstring for danske bygningsarbejderes succes under Berlins bygge-boom? Den blev de vist lidt sure over i Berlin.

     • Peter Pedersen siger:

      Hvad er det for en fælles europæisk kristen historie du skriver om? Er det den der eksv. efter inkvisitionen og siden efter opgøret med osmannerne viste med større negative konsekvenser og tab af menneskeliv end noget opgør med muslimer og islam nogensinde har forårsaget for europæere på såvel europæisk som andre områder? Eller er det selve reformationen eller tiden efter, du sigter til, hvor vi som protestanter har en stiftet det kategoriserede fjende nummer 1. som katolicismen 2. Jødedommen og Islam som 3er på trods af at netop tyrken var nået helt til Wien ? Eller tænker du på nyere tiders fredelige kristen “samling” i Nordirland eller det faktum, at der fra de katolske østlande strømmer i titusindvis af kvinder til andre europæiske lande for at få abort der ikke er tilladt i deres hjemlande, er den fælles kristne kulturhistorie og uproblematiske fællesskab du sigter til?

     • Ivan Dybdal siger:

      Ja, det er vel det jeg tænker på? 🙂 Er der noget galt med det?
      Inkvisitionen var en del af tilbageerobringen af Spanien efter den lykkelige reconquista i 1492 og den lykkedes.
      Osmanner rigets nedkæmpelse var også en europæisk succes, synes jeg.
      Reformationen ligeså.
      Nordirland er et problem i UK, der nu er løst.
      Abortrejser er ikke noget problem i sig selv og hvad der er tilladt indenfor landenes grænser er OK med mig, hvis det er demokratisk besluttet og overholder basale friheds- og menneskerettigheder.

      Jeg holder af Danmark og Europa og føler mig i sync med Danmarks og Europas tusindårige historie.

     • Peter Pedersen siger:

      Du må undskylde mine stave og sætningsfejl der skyldes min mangelfulde redigering fra min telefon. Men på trods af min sjuskethed, mener jeg du udviser en større sjuskethed og ikke mindst overfladisk grænsende til det ignorante i din historiske analyse af Europas kristne historie. Hvis eksv. du er stolt af din lutheranske protestantiske kulturarv og, at den betyder mere end de konfirmationspenge du fik, vil du vide, at Luthers kattekismus og den Ausburgske bekendelse er et direkte angreb imod katolicismen, og det gammeltestamentlige(jødedommen). Det på trods af, en ganske offensiv og krigerisk islamisk tilstedeværelse i Europa på selvsamme tidspunkt, som Luther og Melanchton forfattede regelsættet for forståelsen af de to kristne trosbekendelser. Ifølge dig har det ikke nævneværdig betydning for det “samlede” kristne Europa hvad der skete før og efter? I så fald ved du slet ikke hvad Europa er!

     • Ivan Dybdal siger:

      Tak. Også for tilliden til mine evner 🙂

 2. Ivan Dybdal siger:

  Synd hvis asylsøgere med en kristen-fjendtlig religion, nu tager arbejdet fra ‘østarbejderne’. Jeg har selv gode erfaringer med en russisk født murer, der virkelig var dygtig til og stolt sit håndværk, som han tydeligvis havde en grundig uddannelse i. Han arbejdede som dansk bosiddende helt efter danske overenskomster, hos en lokal murermester.
  Jeg tror de mange fra Østeuropa, der arbejder i Danmark, nemt kan tilpasse sig med det samme, fordi vi har den samme kristne europæiske kulturbaggrund. Så vidt jeg ved kan de alle tilpasse sig danske forhold og klare sig selv fra dag ét. Der er vist op mod 80.000 østeuropæere der arbejder i Danmark nu og de har ingen problemer med at integrere og de er blevet praktisk taget uundværlige. De bidrager positivt både til samfund og økonomi.
  Det virker håbløst i stedet at integrere muslimer fra agterudsejlede lande i fremmede lande til en em totalt fremmed kultur, som de ovenikøbet foragter.
  Det kan kun gå galt.

  • Peter Pedersen siger:

   At der er et problematisk kultursammenstød her er vi overhovedet ikke uenige om, men det er et faktum, at indenfor bla. rengørings, transport og logistisk samt hjemmepleje (offentlig såvel som privat)brancherne er der rigtigt mange med muslimsk baggrund ansat i stillinger der måske ikke kræver længere uddannelser, men på den anden side er et eller to løntrin over almen ufaglært arbejde. Jeg har arbejdet i transport og logistik sektoren i 15 år nu, og har set rigtigt mange med muslimsk baggrund der har været ganske kort tid i landet tage de nødvendige uddannelser og kurser for derefter, at udføre arbejdet på lige fod med danske kollegaer efter meget kort tid, når det kommer til selve arbejdets udførrelse, og det ser man så godt som aldrig ske med en dansk langtidsledig. Kort fortalt er det indenfor min branche både en fordel, at have medarbejdere hvor man ved alkohol ikke er et problem, og hvor det er til, at få medarbejdere i julen. Jeg arbejdede tidligere for en vognmand, der havde været mangeårigt medlem af den Danske Forening, og som han sagde odret – Jeg hader dem, men de giver en markant større årlig avance end de fleste danske chauffører til samme løn!

   • Ivan Dybdal siger:

    Ja, der er for og imod og kvaliteten af den ledige danske arbejdskraft er heller ikke altid i top og aldringen af befolkningen dvs demografien ‘trykker’ mere og mere.
    ‘De sociale omkostninger’ selv ved en arbejdsmæssigt velintegreret muslimsk yngre mand kan imidlertid være store i form af resten af den familie, han medbringer og selv danner. Et multikulturelt samfund som i Libanon kan blive resultatet.
    De muslimske ideer om vantro, jihad og martyrium osv udbredes ofte med indvandring af muslimer.
    Mange af de terrorister, der stod bag bomberne i London og Madrid, var højtuddannede og velintegrerede (ikke alle).
    Libanon var ved oprettelsen i 1920 et næsten rent kristent samfund med 80% kristne, men i dag er der under en trediedel kristne og sammenhængs-kraften er gået fløjten. Det er nok for mildt udtrykt? 🙂
    Det vil også ske i Danmark, tror jeg.

    • Peter Pedersen siger:

     Jeg er enig med dig i, at der kan være andre sociale og økonomiske omkostninger ved, at lønmodtagere med en baggrund der såvel religiøst som kulturelt adskiller sig fra den danske. Libanon er dog et rigtigt dårligt eksempel, for om noget mindre land der har været igennem lidt af hvert, og som nu har over 1 million flygtninge fra Syrien alene, så er økonomien ikke helt dårlig, altså når man ikke ser på de statslige finanser der selvsagt er tvunget i knæ. Spørg dig selv ville noget europæisk land af Libanons størrelse kunne klare sig på samme måde med over en million flygtninge på bare 5 år?

     • Ivan Dybdal siger:

      Det er jo ikke det der er mit point. Det multikulturelle Libanon har jeg ikke lyst til at leve i. Det lever i hver deres bevæbnede ghettoer, så vidt jeg ved. Og multikulturens vækst har skabt en nærmest konstant borgerkrig.
      Et kristent Libanon som i starten i 1920 kunne jeg måske godt bo i, tror jeg.
      Syrien-Iran-Libanon er en front i en større religiøs krig, tror jeg, og de ligger som de har redt og det kan og skal vi ikke gøre noget ved eller ‘gøre dem efter’.
      Vi skal heller ikke tage imod flygtninge derfra, synes jeg. Det er ikke vores problem og det er formodentlig uløseligt.

     • Peter Pedersen siger:

      Du ved åbenlyst ikke ret meget om Libanon. Beirut er et mylder af rige israelere, saudere, russere, asiater og hvad ved jeg, der ikke giver en rygende fis for, at der i store dele af landet er usikkerhed, for i Libanon kan man købe sig til sikkerhed uanset hvem man er, bare man har penge. Det ved frafaldne sheiker såvel som korrupte israelske, russiske og kinesiske politikere og embefsmænd, og sådan var det såmænd også da bomberne regnede over Beirut. Libanon har på mange måder været efterkrigstidens Rio hvis du forstår.

     • Ivan Dybdal siger:

      Ja, jeg forstår og kender lidt til det, men det er ikke et sted jeg har lyst til at bo eller ønsker at Danmark skal udvikle sig i retning af. Godt at du kender til det, trods alt.

 3. Peter Pedersen siger:

  Du pointere ganske udmærket med din selvimodsigende kommentar, at det ikke er pga. Flygtninge/indvandre bølgen, at danske ufaglærte og lavt uddannede presses ud af arbejdsmarkedet…

 4. Peter Pedersen siger:

  På den ene side vil du have, at det bliver gjort noget ved reelt sort arbejde, på den anden side har du som gør det selv mand næppe indhentet et hvidt tilbud på fliselægging hos en polak…

 5. Peter Pedersen siger:

  Du siger det jo selv sort arbejde og socialt bedrageri hænger sammen…

 6. Britta Due Andersen siger:

  At Fagbevægelsen stiller op til 3partsforhandlinger viser, hvor stor magt godhedseliten har.