Nyt

Et nederlandsk reportasjeteam besøkte ‘the Jungle’ i Calais. De ville gjerne fortelle historien om de fryktelige skjebnene og ankom leiren med alle gode intensjoner. De gode intensjonene var dessverre ikke gjensidige. Fotografen Teun Voeten ble angrepet av tre migranter da han forsøkte å dokumentere de forferdelige tilstandene på stedet. De ville stjele fotoutstyret hans.

Teun Voeten ble reddet da andre migranter kom ham til unnsetning.

“Mr Voeten said he and videographer Maaike Engels were shooting a film called Calais: Welcome to the Jungle. As the clip begins, he is being manhandled by a gang of three who drag him on top of a tent before turning their attentions to his fried. When voices are heard off-camera, the trio scatter chased by the cameraman, who watches as others hurl rocks after the attackers.” (Daily Star, 19. januar 2016)

Teun Voeten har i en artikkel i det nederlandske bladet One World beskrevet situasjonen i the Jungle som en humanitær katastrofe og roser alle de frivillige som forsøke å hjelpe til der. Men han forteller også om en gruppe frivillige som ble angrepet av mobben.

“In an article written for Dutch magazine One World, Mr Voeten described the situation in the Jungle as a humanitarian disaster. He pays tribute to the many volunteers trying to help there, who distribute books, give language lessons and provide healthcare. But he also describes how a group of people who travelled from Antwerp to help were attacked by a jeering crowd.” (Daily Mail, 19. januar 2016)

ANNONSE