Kunstbilde

trimFotografi_från_Nordfjord_-_Hallwylska_museet_-_104112.tif

Albuminkopi. format og datering ikke oppgitt. Hallwylska museet, Stockholm.

Det er antatt at Knud Knudsen fikk sin første undervisning i fotografi hos Marcus Selmer på slutten av 1850-tallet. Han opprettet eget ateliér i Bergen i 1864. Landskapsfotografi ble snart hans spesialitet. Dette krevet naturlig nok en omfattende reisevirksomhet – med kløvhest til å bære både storformatkamera, kjemikalier, glassplater og mørkeromsutstyr. Negativformatet er sannsynligvis 18 x 24cm.

Dagens bilde er muligens tatt rundt 1880, ettersom flere Knudsen-bilder fra Nordfjord-traktene kan dateres til denne perioden.

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)

Les også

Diana og Actaeon (1556-59) -
The Letter (1882) -
Død og liv (1910-15) -
Romersk kamé (c.50-138) -
Mørkeloftet (1905) -
Bondemåltid (1642) -
Jesu fødsel (1406-10) -

Les også