Tonet sølvgelatinkopi i Sibelius-muséet, Åbo/Turku

I dag 8, desember 2015 fyller Johan Julius Christian Sibelius (mere kjent under fornavnet Jéan) 150 år. Han erindres spesielt for siner verker for orkester, syv symfonier, en fiolinkonsert, orkestersuiter og symfoniske dikt som Finlandia. Dessuten finnes det vokalverker med og uten akkompagnement, kammermusikk og klaverstykker. Hans komplette verker foreligger nå på CD.

Dagens bilde er tatt i 1923, omtrent samtidig med komponistens arbeid med symfoni nr.7, som skulle bli hans siste publiserte. Av en åttende symfoni er bare bruddstykker bevart.

Mester for portrettet er den tyskfødte svenske fotograf og norrøn-filolog Henry Buergel Goodwin (opprinnelig Heinrich Karl Hugo Bürgel) – en fremragende representant for den fotografiske stil som er kjent som piktorialisme.

Sibelius skal – i likhet med Winston Churchill – ha vært en pasjonert sigarrøyker. I motsetning til fotografen Yousuf Kahrs, som våget å ta sigaren fra Churchill, har Goodwin latt Sibelius få beholde den. Det berettes at etter 1945, da sigarer var vanskelig å oppdrive i Finland, sendte musikkelskere fra hele verden sigarer til Sibelius.

ANNONSE

Personlig glemmer jeg aldri den høstdagen i 1957 da Sibelius’ bortgang var førstesidestoff i avisene. Så er kjempen falt. var Arbeiderbladets overskrift..Det er noen år siden pressen publiserte slikt stoff på forsidene – om i det hele tatt….

ANNONSE