Nyt

Den svenske regjeringen innser at svensk skole er i krise. Skolene i Sverige mangler lærere. Mange lærere avslutter karrieren og finner andre yrker. Nå loves det andre boller. Det skal bli flere studieplasser på lærer- og førskolelærerutdanningen. Flere skal ønske å bli lærere, og lærerne skal bli i sine jobber. Hvordan dette konkret skal løses sies det lite om bortsett fra noe høyere lønn og mindre administrative oppgaver. Det er et faktum at det er svært krevende å være lærer i de innvandrertette bydelene i Sverige. Skoler har blitt stengt på grunn av uroligheter. Det skal nok mer enn noen tusenlapper til for å holde ut i kaoset.

gustav.fridolin

Till uppvärmning presenterade statsministern tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) hur man ska gå till botten med de sjunkande resultaten i skolan och Pisa-mätningarna av elevernas kunskaper.
Skolan står just nu inför en akut lärarbrist och regeringens nya satsning är tänkt att möta den.
Totalt ska både lärarutbildningen och förskollärarutbildningen byggas ut med 3 600 helårsstudenter till 2021.
– Fler ska vilja bli lärare, fler ska bli det och fler ska vilja förbli lärare, säger Gustav Fridolin på presskonferensen.

Åsa Fahlén, ordfører i Lärarnas Riksförbund, omtaler forholdene som råder ved enkelte svenske skoler. Hun bruker ordene svært tøffe. 

– Vill man ha behöriga lärare till de här skolorna och kontinuerlig personal istället för ständiga personalbyten, då måste man höja deras löner eftersom de har en mycket tuff arbetsmiljö. De lärare som väljer att jobba kvar i dessa skolor utgår jag i från är skickliga, annars överlever de inte situationen där.

Svenskene er glad i å bruke ord for å endre på virkeligheten. Et av tiltakene for å heve leseferdighetene er å endre navnet på høstferien. Nå blir den hetende leseferie. Det mest sannsynlige er at de som liker å lese kommer til å lese. De som leser lite fra før, leser antagligvis ikke mer i en ferie selvom om den heter leseferie.

Dessutom vill regeringen införa ett läslov genom att byta namn på höstlovet.
Tanken är att införandet av ett läslov ska leda till att Läslyftet breddas så att det i större utsträckning även gäller för förskolan.
– Läsningen är helt avgörande för resultaten i alla ämnen. På tio år har Sverige gått från toppen till botten i Pisa-undersökningen när det gäller läsförståelse. Nu inför vi ett läslov, säger Gustav Fridolin.

Statsminister Stefan  Löfven er opptatt av trygghet. Bilbranner, seksuell trakassering og voldtekter preger sommeren i Sverige. Flyktninger og innvandrertette bydeler er stikkord som går igjen når problemene belyses. For å skape trygghet ønsker Löfven å fortsette i tilnærmet samme spor som før. Relativt åpne grenser og solidaritet med flyktninger gir alle en felles oppgave: Det skal i fellesskap skapes et trygt samfunn.

ANNONSE

Det er så man ikke lenger orker å ønske lykke til.

Talet inleddes med en beskrivning av den oro som just nu råder i samhället och de problem som vi haft i Sverige med bilbränder och sexuella ofredanden.
Sedan fortsatte han att tala om solidaritet och ansvaret för den stora flyktingkrisen.
– Trygghet skapas inte genom isolering, hat och misstro – trygghet skapas när vi tillsammans bygger samhället till en bättre plats. Trygghet skapar vi tillsammans, fortsätter han.

Aftonbladet

ANNONSE