I møtet med Astrup Fearnley-museets mønstring av Hirst-arbeider, melder ubehaget seg umiddelbart. Så også tvilen på kunstnerens estetiske engasjement og integritet. Den røde tråd, for ikke å si døde tråd, som binder de utstilte arbeidene sammen, preges av en påtrengende, livs- fornektende ambisjon. Det oser av død og undergang, enten det er parterte dyr, preparerte sommer- fugler, sigarettstumper eller hodeskalle med diamanter. Perspektivet har en nedbrytende dynamikk som synes å peke mot en sivilisasjon uten menneskelige verdier.

Paul Grøtvedt om Damien Hirst-utstillingen på Astrup Fearnley-museet i Oslo.

ANNONSE