Nyt

Sverigedemokratenes fremgang skaper politisk uro i Sverige. Ifølge den såkalte Desemberavtalen fra i fjor, ble alle partier, bortsett fra SD og V, enige om at SDs stemmer ikke skulle få betydning for regjeringsspørsmålet. Partiene har stått samlet om å holde SD utenfor det gode selskap, men nå er det utsagn som, ifølge Klassekampen, viser at muren er i ferd med å slå sprekker, og det er SDs vekst som er utgangspunktet for debatten.

Centerns EU-parlamentariker Fredrik Federley tok i Svenska Dagbladet i går til orde for å droppe isolasjonspolitikken. Ifølge Klassekampen sa han:

Sverigedemokratene er et ubehag i svensk politikk, som vi får dras med. Da får de sitte rundt bordet og legge fram sine forslag.

Federleys forslag møter imidlertid sterk motbør fra Sosialdemokratene. Partiets gruppeleder i Riksdagen, Tomas Eneroth, sier ifølge Dagens Nyheter:

Det ville innebære en normalisering av Sverigedemokratene og en begynnelse på en tilpasning, det har vi sett i andre land. SD er ikke som andre, men et parti med tydelige røtter i en nyfascistisk bevegelse. Og ikke minst i disse dager har de en helt annen agenda for flyktningekatastrofen. Og da åpne opp for forhandlinger og diskusjoner, er ytterst bemerkelsesverdig.

I forrige uke gikk Moderatarnas leder Anna Batta Kinberg ut i Dagens Industri og erklærte at hun aldri vil lede en regjering som er avhengig av støtte fra SD og understreket at hun ville stå fast på Desemberavtalen.

Det er interessant hvordan mange svenske politikere i fullt alvor mener at innvandringsspørsmålet ikke skal være underlagt demokratisk kontroll, men behandles ut fra en ideologisk forståelse som mer og mer minner om en autoritær holdning til meningsmotstandere.

ANNONSE

Det er absolutt grunn til å stille spørsmål med hva som vil skje i Sverige den dagen Sverigedemokratene eventuelt vinner valget. Vil dagens posisjon akseptere et nederlag?

For øvrig er det viktig å legge merke til hvem assyriske innvandrere stemmer på i Sverige. Da Klassekampen besøkte Södertälje, var det ingen assyrere som la skjul på hvem de foretrakk: Sverigedemokratene var førstevalget. De ser hva nåværende politikk kan føre til, de har vært der før og vil ikke tilbake.

ANNONSE