Kopierede/fra hoften

Alle medier topper med Tuckers interview med Putin. Det blev lagt ud ved midnat europæisk tid, og varer i to timer. Medierne er mest optaget af at tale Tucker ned. En journalistisk tommelfinger-regel siger så, at man har et stedfortrædende motiv. En rigtig journalist forholder sig til det, der blev sagt, men det vil medierne ikke. Den monomane bagatellisering af Tucker viser, at de er nervøse.

Her sidder de i studiet på Marienlyst og bagatelliserer Tucker og siger, at “ja, ja, interviewet bliver nok set af et par millioner”, medens forhåndsvarslet alene var på over 80 mio. seere.  Sådan taler en provinsial.

Putin virkede fuld af selvtillid, selvsikker. Han ville gerne gøre et godt indtryk og formidle noget. Han forstod, at han havde en enestående chance for at kommunikere med verden. Det første spørgsmål vedrørte Ukraine: – Hvorfor invaderede du?

ANNONSE

Putin holdt et tyve minutter langt miniforedrag om den historiske rolle, Ukraine har spillet for Rusland. De hænger sammen. Han kendte historien. Men det forhindrer ikke Ukraine i at ville blive selvstændigt efter Sovjetunionens sammenbrud. Hvad Rusland ikke vil gå med til, er, at landet bliver medlem i NATO.

Hvad er medierne så bange for? De er i fare for at løbe Putins ærinder ved at bygge ham op som farlig. Det er ikke så svært at læse Putin. Det var vi ret gode til i Vesten under den kolde krig.

Sovjetiske politikere blev den gang interviewet. Khrusjtjov besøgte Norge. I Norden var mange nysgerrige og fascinerede.

Nu bliver Rusland og Putin dæmoniseret. Der er måske grund til at spørge: Er der sket noget med Vesten?

Putin siger, at det ikke er dem, der blev valgt i USA, der for tiden regerer. Derimod er det de ikke-valgte der har magten.

TUCKER: “So, twice you’ve described US presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So, it sounds like you’re describing a system that’s not run by the people who are elected in your telling.”

PUTIN: “That’s right. That’s right.”

Er det derfor, vestlige eliter er hysteriske over Putin? Han beskriver et system, hvor han selv er ekspert. Han gjorde karriere i Sovjetunionen. Han har opbygget et autoritært system og luger rivaler ud, senest en der ville stille op mod ham ved præsidentvalget.

Men det ubehagelige spørgsmål er: Er det ikke det samme, der sker i USA? Højesteret samledes og overvejede Colorados højesterets afgørelse om, at Trump skulle fjernes fra stemmesedlen. De påberåber sig et afsnit i loven fra efter borgerkrigen. Men det gjaldt på delstats-niveau. Dommer Samuel Alito spurgte Colorados forsvarsadvokat Jason Murray: Har du nogle eksempler på, at en kandidat på nationalt niveau er blevet overrulet af en delstat? Nej, det havde Murray ikke. Derfor blev problemet rejst: Hvad vil der ske med præsidentvalget, hvis en delstat kan de-certificere en national kandidat?

Men medierne ønsker ikke, at vælgerne skal vide noget om den sag. De tænker – eller rettere: behandler – vælgerne som fe-hoveder. De tænker at hvis medierne, de selv, ikke stiller de rigtige spørgsmål, forbliver virkeligheden skjult.

Problemet er bare mængden af ​​spørgsmål: De hober sig op. De gælder snart for alle områder af livet: Det grønne skifte er et massivt bedrageri, Bidens korruption, hans mentale og fysiske forfald kan ses dagligt. Ikke desto mindre nævner TV-avisen det knapt nok – han gjorde Egyptens præsident al-Sisi til Mexicos præsident. De nævner ikke, at pressemødet i Det Hvide Hus denne gang lignede et rigtigt pressemøde. De underbyder sandheden om vores egne samfunds forfald og opløsning pga. indvandringen. I USA går det endnu hurtigere. Der har Biden sluppet ind omkring 10 mio. mennesker fra hele kloden, og ingen aner hvem de er.  Når han lover at gøre noget, fremsætter han en lov, der institutionaliserer åbne grænser. Selv den republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, som havde hjulpet til med at forhandle pakken, fik kolde fødder og vendte om. Hvis Det Hvide Hus havde formået at narre Republikanerne til at stemme for pakken, ville de måske have tabt valget den 5. november, og især til Kongressen.

Dette får nordiske borgere ikke at vide. Alt er forbundet med alt. Vores lande vil også blive oversvømmet. Medens vores regeringer nedbryder vores modstandskraft.

Vores medier har indtaget samme holdning, som de havde i Sovjetunionen: Forsvar partilinjen. Ingen plads til tvivl. Tvivl er et tegn på svaghed.

Men tvivl er journalistikkens forudsætning! Uden tvivl er medierne ved at blive en grammofonplade.

Offentligheden kan selv bestemme hvad de mener. De kan gå til tuckercarlson.com og se interviewet.

Spørgsmålet om Nord Stream 1 og 2 opstod.

Tucker Carlson: But I’m confused. I mean, that’s the biggest act of industrial terrorism ever, and it’s the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn’t you present it and win a propaganda victory?

Vladimir Putin: In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States because the United States controls all the world’s media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest european media are american financial institutions. Don’t you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even american analysts talk about it directly.

Tucker Carlson: Men jeg er forvirret. Jeg mener, det er den største industriel terrorisme nogensinde, og det er den største udledning af CO2 i historien. Okay, så hvis du havde beviser og formodentlig fortalte dine sikkerhedstjenester, dine efterretningstjenester, og du ville have NATO, USA, CIA, Vesten til at gøre dette, hvorfor ville du så ikke præsentere det og samle en propaganda-sejr?

Vladimir Putin: I propagandakrigen er det meget svært at besejre USA, fordi USA kontrollerer alle verdens medier, også mange europæiske. Den ultimative modtager af de største europæiske medier er amerikanske finansielle institutioner. Ved du det ikke? Så det er muligt at engagere sig i dette arbejde, men det koster og er uoverkommeligt. Vi kan blot sætte fokus på vores informationskilder, men vi opnår ikke resultater. Det er klart for hele verden, hvad der skete, og selv amerikanske analytikere taler direkte om det.

Men dette svar er “sovjetisk” og er ikke troværdig. Hvis russerne har beviser, ville det blive vurderet ud fra, hvad Seymour Hersh og andre har skrevet. Vi har en referenceramme. Historien om, at ukrainere stod bag, er derfor latterlig. Putin har ret der. Man må spørge, hvem der havde evnen til at udføre sabotagen. Biden var dum nok til at sige, at Pipeline 2 aldrig ville blive taget i brug; vi skal sørge for det. – Hvordan? spurgte den tyske journalist under pressemødet med Olaf Scholz. – Det skal du se, svarede Biden.

Svaret på hysteriet omkring Tuckers tur til Moskva ligger i Washington. Han er journalisten, der får frem, at Washington ligner Moskva mere og mere, nu også med en korrupt, senil præsident, der ikke bliver holdt ansvarlig for at opbevare klassificerede dokumenter, medens Trump skal holdes ansvarlig for det samme. Mener medierne virkelig, at folk er så dumme, at de ikke ser magtmisbruget?

 

 

ANNONSE

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte