Kultur
Nummereringen av Wolfgeng Amadeus Mozarts (1756-1791) symfonier er basert på tradisjon, og er ikke satt av komponisten. Her skal vi høre nr. 40 fra 1788. kjent som Den store g-moll-symfonien.

Leonard Bernstein (1918-1990) dirigerer Boston Symphony Orchestra.

ANNONSE

Læs også

Læs også