Kopierede/fra hoften

Vi behøver mindst et hundrede journalister til at beskrive det rullende statskup i USA, der naturligvis vil smitte af på Europa. Desværre har vi ingen. Opgaven med at fortælle om Amerikas omdannelse fra et demokrati til et diktatur af en ny type er overladt til private og ulønnede efterforskere, der må bruge størstedelen af dagen og natten med.
Gamle Karl Marx havde det heller ikke nemt. Han blev forvist fra det ene land til det andet og blev forhindret i at skrive i de fleste medier. Karl tog fejl i meget, men der er ingen tvivl om, at han ville have nikket genkendende til de begivenheder, der har udspillet sig, siden Joe Biden blev installeret i Det Hvide Hus.
Hvorfor har den demokratiske administration bevidst ført en politik, der medfører forarmelse af den almindelige befolkning, mens de store kapitalister har kunnet berige sig? Hvorfor har Biden – eller hvem der nu bestemmer over ham – besluttet at åbne grænsen til Mexiko, sådan at titusinder fra den ganske verden hver dag uhindret kan vandre ind?
For Marx ville det ikke have været noget mysterium. Han påpegede, at det er i kapitalisternes interesse at skaffe sig en ”industriel reservearme”, der kunne undergrave arbejderklassens levestandard og sikre de rige billig arbejdskraft.
Det er næsten til at blive marxist af – hvis det ikke var, fordi vore dages påståede marxister er fuldt tilfredse med monopolkapitalens skalten og valten og mest går op i forskellige woke-ideer så som transkønnethed , dragshows, mænd, der viser tissemænd til små børn, og drenges ret til at besørge på pigernes toiletter.
Det havde Marx ikke forudset, men hvem havde det?
ANNONSE