Kommentar

Der var en, der spurgte, om Putins folk er kommunister. Mit svar var, at Putin ikke er mere kommunist end Joe Biden og Mette Frederiksen.
Vi må nemlig forstå, hvad den moderne kommunisme går ud på.
De klassiske kommunister – sammen med flere andre ideologer fra 1800-tallet – ville ophæve den private ejendomsret. I praksis medførte den virkeliggjorte kommunisme i Rusland, Kina, Cuba og overalt imidlertid kun, at den private ejendom blev frataget de lavere klasser, mens den kommunistiske herskerklasse bemægtigede sig hele økonomien.
Sådan er det også i dagens USA – bannerføreren for den vestlige verden – hvor de rigeste agiterer for og finansierer påstået marxistiske bevægelser, alt mens deres reelle politik medfører en grotesk økonomisk omfordeling fra de fattige til de rige.
Det var netop, hvad Marx forudså ville ske under kapitalismen, men han havde næppe forestillet sig, at vore dages pengepugere ville udsuge befolkningen med henvisning til hans samfundskritik. Derimod ville det ikke være kommet bag på ham, at herskerne i alle lande udfolder store bestræbelser på at undertrykke de fattiges muligheder for at at kritisere dem.
Han ville også have nikket genkendende til den påståede venstrefløjs udbredelse af perverse anskuelser beregnet på at skabe forvirring og modløshed. Så som at opdele folket i racer, som man kan sætte op mod hinanden, mens man selv nyder sin voksende rigdom i fred og ro.
Marx fejlede på mange punkter, men han havde et skarpt blik for forskellen på, hvad den herskende klasse siger, og hvad den gør.
Vi kunne trænge til en mand som ham i disse tider.
ANNONSE