Kunstbilde

Ernst Josephson (1851-1906).
Olje på panel,80,5 x 58 cm, Göteborgs konstmuseum.

Ernst Josephson ble smittet med syfilis i Stockholm 1875. Den gang hadde man ingen effektiv behandling, og de mentale effekter ble så alvorlige at han i 1888 ble innlagt ved den psykiatriske avdelingen ved et sykehus i Uppsala. Bildet er malt i perioden mellom diagnosen og innleggelsen.

Ernst Josephson var også aktiv som dikter, og flere av hans dikt ble tonesatt av Jean Sibelius (1865-1957) Den best kjente er Svarta rosor op.36 nr.1, utgitt i 1904.

Jussi Björling (1911-1960) synger;
Säg, varför är du så ledsen i dag,
du, som alltid är sa lustig och glad?
Och inte är jag mera ledsen i dag
än när jag tyckes dig lustig och glad;
ty sorgen har nattsvarta rosor.

I mitt hjärta där växer ett rosendeträd,
som aldrig nånsin vill lämna mig fred,
och på stjälkarna sitter det tagg vid tagg,
och det vållar mig ständigt sveda och agg;
ty sorgen har nattsvarta rosor.

Men av rosor blir det en hel klenod,
än vita som döden, än röda som blod.
Det växer och växer. Jag tror jag förgår,
i hjärtträdets rotter det rycker och slår;
ty sorgen har nattsvarta rosor.

Teksten sies å ha blitt skrevet i 1888.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Det går skidt i Ukraine

Læs også