Kultur

Det antas at William Shakespeare (1564–1616) skrev tragedien Hamlet i tidsrommet 1599-1601. I femte scene av fjerde akt synger Ophelia flere triste sanger, før hun går og drukner seg.

Man vet ikke med sikkerhet hvem som skrev tekst og musikk. Det er kjent at Shakespeare benyttet allerede eksisterende sanger i noen av sine skuespill.

How should I your true love know
From another one?
By his cockle hat and staff
And his sandal shoen.

He is dead and gone, lady,
He is dead and gone;
At his head a grass-green turf
At his heels a stone.

White his shroud as the mountain snow,
Larded with sweet flowers.
That bewept to the grave did go
With true-love showers.

Fremførelsen er ved Alfred Deller, falsetto og Desmond duPre. lutt.

ANNONSE