Kunstbilde

El Greco (1541–1614).
Olje på lerret, 87 x 63 cm. Museu de Belles Arts de València .

Den 24. juni regnes som Johannes Døperens fødselsdag, og er også hans festdag, og navnedag for alle som heter Hans, Ivan, Johan, Juan, Jean, John og alle andre avledninger av det hebraiske Jochaanan,

Johannes Døperen  er nevnt av Flavius Josephus, og dessuten i alle de fire kanoniske evangelier. I evangeliet etter Marcus 1, 2-11 (DNB 1930) leser vi:

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! – således stod døperen frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan; og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due. Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

 

ANNONSE

Læs også

Læs også